« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - BIVAK - TOP Plus s.r.o. - zvláštní užívání - zábor chodník Krejčíkova - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP_-_ul._Krejcikova_1_-_7.pdf
1
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
odbor stavebně správní a dopravy
<br> Koterovská 83,307 53 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 25.02.2020
<br> Sp.zn.: UMO2/02303/20/AlTo
<br> Č.j.: UMO2/03802/20 Vypraveno dne: 25.02.2020
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> tomanovaa@plzen.eu
<br> egwbyju
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> Dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci III.třídy C3024 Krejčíkova
<br> v Plzni
<br>
Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany,odbor stavebně správní a dopravy,jako silniční
<br> správní úřad věcně a místně příslušný podle § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o
<br> pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
<br> komunikacích“) a dle vyhlášky města Plzně č.8/2001,Statut města,ve znění pozdějších
<br> předpisů,na základě návrhu právnické osoby BIVAK- TOP PLUS s.r.o <.>,IČ 059 51 895 <,>
<br> sídlo Jiráskova 341/58,326 00 Plzeň,Božkov zastoupené na základě plné moci ze dne
<br> 04.02.2020 Zuzanou Černou Macnerovou,datum narození 08.11.1986,bytem Jiráskova 58 <,>
<br> 326 00 Plzeň,ze dne 05.02.2020,vydává z důvodu provádění stavebních prací na místní
<br> komunikaci,toto opatření obecné povahy:
<br>
Podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br>
<br> d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í
<br>
<br> na místní komunikaci III.třídy C3024 Krejčíkova,v Plzni
<br> - vyhrazení parkovacích míst,v úseku před objekty číslo orientační 1 – 3
<br>
v termínu: od 16.03.2020 - do 20.03.2020
<br> z důvodu umístění jeřábu a zřízení bezpečnostního záboru
<br>
<br> na místní komunikaci III.třídy C3024 Krejčíkova,v Plzni
<br> - vyhrazení parkovacích míst,v úseku před objekty číslo orientační 5 – 7
<br>
v termínu: od 13.04.2020 - do 17.04.2020
<br> z důvodu umístění jeřábu a zřízení bezpečnostního záboru <.>
<br>
<br>
<br> Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:
<br>
<br> 1.Navrhovatel zajistí umístěn...

Načteno

edesky.cz/d/3614709

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz