« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Poruba - deska103.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Poruba.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

deska103.pdf
Klimkovická 55/28,708 56 Ostrava IČ 00845451 DIČ CZ00845451
1/1 www.poruba.ostrava.cz Číslo účtu 1649335379/0800
<br>
<br> Statutární město Ostrava
městský obvod Poruba
úřad městského obvodu
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> Statutární město Ostrava-městský obvod Poruba nabízí k pronájmu
<br> uvolněný byt s příslušenstvím na adrese:
<br>
<br>
<br>
ulice U Oblouku č.501/3
Ostrava-Poruba
<br> 5.NP č.bytu 17 1+3
<br>
<br>
<br> komora
<br>
<br>
<br> 1.pokoj
2.pokoj
3.pokoj
<br> kuchyň
<br>
<br> 16,76 m²
<br> 15,67 m²
<br> 12,88 m²
<br> 10,70 m²
<br> Celková obytná plocha bytu: 79,48 m²
<br> Výše stanoveného nájemného: 80 Kč/m²
<br> Základní nájemné celkem: 6.358 Kč
<br> Úhrady za služby spojené s užíváním bytu: 3.220 Kč/2os <.>
<br> Minimální částka,kterou zájemce přistoupí k peněžitým dluhům váznoucím
<br> na bytovém fondu MOb Poruba ve výši:
90.000 Kč
<br> Termín pro podání nabídek: 05.03.2020 do 11:00 hod <.>
<br>
Informace k výběrovému řízení – 599 480 721,599 480 715
<br> Prohlídka bytu se uskuteční na základě předchozí telefonické dohody – 599 480 712,599 480 714 <.>
<br>
Podmínky pro uzavření nájemní smlouvy jsou uvedeny ve „Všeobecných podmínkách pro
uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví statutárního města Ostravy,svěřená správa
městskému obvodu Poruba č.4/2019“,které schválila Rada městského obvodu Poruba
usn.č.315/RMOb1822/8 ze dne 8.3.2019 (dále jen „Všeobecné podmínky“) <.>
<br> „Žádost k výběrovému řízení na pronájem bytu“ je nezbytné podat na příslušném formuláři,který
obsahuje všechny potřebné náležitosti pro podání nabídky a jehož součástí jsou Všeobecné
podmínky.Formulář a Všeobecné podmínky jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu městského obvodu
Poruba nebo jsou k vyzvednutí na odboru bytového hospodářství a údržby budov,ÚMOb Poruba,3.patro,kancelář
<br> č.413,tel.č.599 480 721,599 480 715 <.>
<br> Do výběru budou zařazeny písemné nabídky doručené v zalepené a správně označené obálce na podatelnu ÚMOb
Poruba,Klimkovická 55/28,Ostrava-Poruba,P...

Načteno

edesky.cz/d/3614689

Meta

Veřejná zakázka   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Poruba
17. 09. 2020
16. 09. 2020
16. 09. 2020
16. 09. 2020
16. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Poruba      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz