« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Poruba - deska104.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Poruba.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

deska104.pdf
Klimkovická 55/28,708 56 Ostrava IČ 00845451 DIČ CZ00845451
1/1 www.poruba.ostrava.cz Číslo účtu 1649335379/0800
<br>
<br> Statutární město Ostrava
městský obvod Poruba
úřad městského obvodu
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> Statutární město Ostrava-městský obvod Poruba nabízí k pronájmu
<br> uvolněný byt s příslušenstvím na adrese:
<br>
<br>
<br>
ulice U Oblouku č.501/8
Ostrava-Poruba
<br> 6.NP č.bytu 20 1+3
<br>
<br>
<br> sklep
<br>
<br>
<br> 1.pokoj
2.pokoj
3.pokoj
<br> kuchyň
<br>
<br>
<br> 16,85 m²
<br> 17,10 m²
<br> 20,81 m²
<br> 11,38 m²
<br> Celková obytná plocha bytu: 84,70 m²
<br> Výše stanoveného nájemného: 6.938 Kč/měsíc
<br> Základní nájemné celkem: činí 6.938 Kč
<br> Úhrady za služby spojené s užíváním bytu: 3.438 Kč/2os <.>
<br> Minimální částka,kterou zájemce přistoupí k peněžitým dluhům váznoucím
<br> na bytovém fondu MOb Poruba ve výši:
90.000 Kč
<br> Termín pro podání nabídek: 05.03.2020 do 11:00 hod <.>
<br>
Informace k výběrovému řízení – 599 480 721,599 480 715
<br> Prohlídka bytu se uskuteční na základě předchozí telefonické dohody – 599 480 712,599 480 714 <.>
<br>
Podmínky pro uzavření nájemní smlouvy jsou uvedeny ve „Všeobecných podmínkách pro
uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví statutárního města Ostravy,svěřená správa
městskému obvodu Poruba č.4/2019“,které schválila Rada městského obvodu Poruba
usn.č.315/RMOb1822/8 ze dne 8.3.2019 (dále jen „Všeobecné podmínky“).„Žádost k výběrovému řízení
na pronájem bytu“ je nezbytné podat na příslušném formuláři,který obsahuje všechny potřebné
náležitosti pro podání nabídky a jehož součástí jsou Všeobecné podmínky.Formulář a Všeobecné
podmínky jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu městského obvodu Poruba nebo jsou k vyzvednutí na
<br> odboru bytového hospodářství a údržby budov,ÚMOb Poruba,3.patro,kancelář č.413,tel.č.599 480 721 <,>
<br> 599 480 715 <.>
<br> Do výběru budou zařazeny písemné nabídky doručené v zalepené a správně označené obálce na podatelnu ÚMOb
Poruba,Klimkovická 55/28,O...

Načteno

edesky.cz/d/3614688

Meta

Veřejná zakázka   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Poruba
13. 03. 2020
13. 03. 2020
13. 03. 2020
13. 03. 2020
13. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Poruba      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz