« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Poruba - deska107_Red.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Poruba.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

deska107_Red.pdf
<,> v STATIVJTÁRNIÍ MĚSTO OSTRAVA
<br> URAD MESTSKEHO OBVODU PORUBA
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Tajemnice Úřadu městského obvodu Poruba vyhlašuje výběrové řízení č.05/2020 na obsazeni
<br> pracovniho mista v rámci Uřadu městského obvodu Poruba
<br> Druh práce: vedoucí odboru strategického rozvoje
<br> (pracovní poměr na dobu neurčitou se šestiměsíční zkušební dobou)
<br> Odbor úřadu: odbor strategického rozvoje
<br> Místo výkonu práce: území městského obvodu Poruba
<br> Náplň práce: Tvorba strategických dokumentů,akčních plánů a koncepci
<br> městského obvodu a jejich extemí i intemi komunikace.Řešení
<br> externího financování projektů obvodu.Metodická podpora a
<br> poradenská činnost nositelům projektů i příslušným odborům <.>
<br> Naplňování principů MA21 <.>
<br> Předpoklady:
<br> — fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
<br> — státní občan České republiky,popřípadě cizí státní občan,který má
<br> v České republice trvalý pobyt
<br> - způsobilost k právním úkonům (svéprávnost)
<br> — bezúhonnost
<br> — ovládáníjednacíhojazyka
<br> - u uchazečů narozených do 1.12.1971 splnění dalších předpokladů
<br> stanovených zákonem č.451/1991 Sb.kterým se stanoví některé
<br> další předpoklady pro výkon některých funkci ve státních orgánech
<br> a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky,České
<br> republiky a Slovenské iepubliky,ve znění pozdějších předpisů
<br> (lustrační zákon)
<br> Požadovaná kvalifikace: VS nebo SS,vpřípadě dosažení vzdělání nižšího než VS
<br> vbakalářském studijním programu bude částečně krácena tzn <.>
<br> započítatelná praxe <.>
<br> Jiné požadavky:
<br> - orientace v právních předpisech,zejména v zákoně č.128/2000
<br> Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zákoně č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných
<br> celků a O změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zákoně č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
<br> (stavební zákon),ve z...

Načteno

edesky.cz/d/3614685

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Poruba
22. 09. 2020
21. 09. 2020
21. 09. 2020
21. 09. 2020
21. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Poruba      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz