« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 19.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 19.pdf
112
<br> - “ Statutární město Ostrava _ Městský obvod XXXX XXXX
<br> “R'ÉT' rada městského ohwdu
<br>,>,—
<br> C <.>,NBIO1QTI2DIZM OZNÁMENÍ o VYHLÁŠENÍ KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Zřizovatel Statutámí město Ostrava,městský obvod Nová Bělá,v souladu s 5166 odst.2 zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném ajinérn vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů,na základě usnesení rady městského obvodu Nová Bělá
<br> &.299/24 ze dne 20.1.2020 vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo pro výkon činnosti řediteleiředíteiky
<br> Mateřské školy Ostrava-Nová Bělá,Na Pláni 2,příspěvková organizace se sídlem Na Pláni 609 /2,72400 Ostrava- Nová Bělá
<br> Předpoklady:
<br> ' odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle 53 odst.1 pism.B) zákona č.5632004 Sb,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“)
<br>.plná svéprávnost (resp.způsobilost k právním úkonům) dle 53 odst.1 písm a) zákona o pedagogických pracovnících bezúhonnost dle 53 odst.! písm.c) zákona o pedagogických pracovnících zdravotni způsobilost dle 5 3 odst.1 písm d) zákona o pedagogických pracovnících znalost českého jazyka dle 53 odst.1 písm.e) zákona o pedagogických pracovnících,pokud uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém
<br>.délka praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti,pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření,nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v souladu 555 odst.l zákona o pedagogických pracovnících
<br> Požadavky:
<br> ' znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů,zejména v oblasti školství,pracovněprávní a finanční
<br> Přihláška musí obsahovat:.přihlášku (uveďte kontaktní adresu,telefon,e-maíl) ' strukturowmý životopis zaměřený na odborné znalosti,dovednosti a předchozí zaměstnání.ověře...

Načteno

edesky.cz/d/3614665

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz