« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 21.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 21.pdf
ms'iumÉŠĚsÉÉ Výběrové řízení
<br> úřad městského obvodu
<br> Oznámení výběrového řízení &.6l2020
<br> Statutární město Ostrava,tajemník Úřadu městského obvodu Ostrava—Jih,Horní 791I3,700 30 Ostrava-Hrabůvka vyhlašuje výběrové řízení na místo:
<br> úředníka odboru Hnanci a rozpočtu
<br> s náplní práce — ekonomika — rozpočtářfka na odboru financí a rozpočtu — zaměstnanec zajišťuje činnosti na svěřeném úseku rozpočtu městského obvodu (sestavování dílčí části rozpočtu,zabezpečování hospodaření podle roZpočtu,siedování jeho čerpání a plnění,zpracovávání dokladů !( rozborům hospodaření.zabeZpecuje činnosti spojené s prováděním změn roZpočtu a návrhu rozpočtových opatření,provádění ňnančního vypořádání,pň'prava podkladů pro romodování orgánů městského obvodu,ekonomická podpora k financování projektů spoluňnancovaných z EU,metodická podpora pro IS GlNíS apod-) <.>
<br> Plotová třída: 10 v souladu s nařízením vlády č.3412017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů (21.260,— Kč —- 31 240,— Kč podle délky uznané praxe) a možnost postupného přiznání osobního příplatku v souladu s 5 131 zákona č.262/2006 Sb.<.> zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava
<br> Počet obsazovaných míst úředníků: 1 - doba neurčitá
<br> Předpokládaný termín nástupu: ihned po ukončení výběrového řízení případně dle dohody Předpoklady ve smyslu 5 4 zákona č.3122002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků,ve znění pozdějších předpisů
<br> Požadavky: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
<br> Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
<br> a- jméno,příjmení,titul
<br> b.datum a místo narození
<br> c.stá'mí příslušnost
<br> d.místo twalého pobytu
<br> e.čislo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde—li o cizího
<br> stámího občana
<br> f.datum a podpis zájemce Pňhíáškou se rozumí samostatný doklad,nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise,...

Načteno

edesky.cz/d/3614663

Meta

Rozpočet   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz