« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Poruba - deska99.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Poruba.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

deska99.pdf
Klimkovická 55/28,708 56 Ostrava IČ 00845451 DIČ CZ00845451
1/1 www.poruba.ostrava.cz Číslo účtu 1649335379/0800
<br>
<br> Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba
<br>
Oznámení o vyhlášení konkursních řízení
<br> Rada městského obvodu Poruba svým usnesením č.1187/RMOb1822/28 ze dne 14.2.2020 rozhodla
o vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místo ředitele
<br> Základní školy,Ostrava-Poruba,Dětská 915,příspěvkové organizace <,>
Základní školy,Ostrava-Poruba,K.Pokorného 1382,příspěvkové organizace <,>
Základní školy,Ostrava-Poruba,J.Šoupala 1609,příspěvkové organizace <.>
<br> Kvalifikační předpoklady uchazečů:
<br>  splnění předpokladů a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele základní školy podle zákona
č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů <,>
<br>  znalost školských předpisů a problematiky řízení a financování základní školy <,>
<br>  organizační a řídící schopnosti <,>
<br>  bezúhonnost dle § 29a zákona o pedagogických pracovnících <,>
<br>  dobrý zdravotní stav <.>
<br> Náležitosti přihlášky:
<br>  úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (vysokoškolský diplom včetně
vysvědčení o státní zkoušce nebo dodatku k diplomu,případně úředně ověřená kopie dokladu
o úspěšném ukončení studia dokládající získání odborné kvalifikace pro daný typ školy)
<br>  doklad o průběhu zaměstnání,ze kterého vyplývá délka praxe včetně pracovního zařazení
(např.pracovní smlouvy,potvrzení zaměstnavatelů)
<br>  strukturovaný profesní životopis
<br>  písemná koncepce rozvoje školy s vlastnoručním podpisem (max.4 strany formátu A4)
<br>  výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců)
<br>  lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele základní školy (ne starší
2 měsíců)
<br>  souhlas s využitím osobních údajů pro potřeby konkursního řízení <.>
<br> Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo ředitele – 1.srpna 2020 <.>
<br>...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Poruba
22. 09. 2020
21. 09. 2020
21. 09. 2020
21. 09. 2020
21. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Poruba      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz