« Najít podobné dokumenty

Obec Horušice - Zasedání zastupitelstva obce Horušice dne 28.2.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zasedání zastupitelstva obce Horušice dne 28.2.2020
Obecni f iad Horu5ice
i.p.23,285 73 Horu5ice
<br> ZASE XXX i ZNSTU PITE LSTVA
OBCE HORUSICE
<br> dne 28.2.2020 v 18:00 hodin v zasedaci mistnosti obecnfho iriadu <.>
<br> Program:
l.Zahdjeni <.>
2.Jmenov 6ni zapisovatel e,ovdiovatelfi z6pi su <.>
3.Schv6leni programu zasedfini <.>
4.MAS Lipa pro venkov <.>
5.Obecnd zavazn6,vyhl65ka (,<.> 112020 <.>
6.Zildost Spolku Lungta <.>
7.Plftn fi nancov6ni obnovy vodovodri a kanalizaci <.>
8.Informace obecniho iriadu <.>
<br> a; iiSteni koupaliStd <.>
b) Znak obce Hor+r5ice <.>
c) Dotace
<br> 9.Diskuse
<br> V Horu5icich dne 20.2.2020
OBEC HORUSICE
<br> 6.p.23
28573 HoruSice
<br> Vw6Seno: 22.2.2020 Sejmuto:
<br> KaLde zasedirni zastupitelstva obce Horu5ice je veiejn6 <.>

Načteno

edesky.cz/d/3609124

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz