« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Rozpočtové opatření č. 1/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 1/2020
DNI: Nm.1130 0024372 KEEN 1.5,11 URÚDE
<br> Rozpočtové změny a důvodovou zprávou
<br> Změna závazných ukazatelů Příjmy P.:.r Po! ora-1 om! Původní Emi-nl Po mini Název nooo XXXX XXIII—"£ DOWN! 12 555 000.00 +49 BÚDBÚ 12 505 200.130 Bez.paragraiu 5330 HKK KM XIXXX 0.00 610 000,00 640 000.00 PI'Ede'jf vlaslnfm fondům ": rmpoůwch Hilmar celkem 12 555 nacpu 490 znam 13 145 anna Výdaje Per Po! oral m2 Původhf Změna Po aminů Nicov 5330 xxxx nm xxxxx o.oc Bál) onom 640 000.00 Fi'evolziy.r v1a5tnfm ionoům v rozpočtem vidal celkem Ú.l.“ 540 000.00 540 aoa.oa __ inancování M XXX XXXX org: Původní Emi-na Po amici Název nooo BIKE XXXXK XIXXX *! 1195 000.00 149 M.Dů 9 545 300,00 FINANCOVÁNÍ Finmecvlnl celkem 5 m mm 145 500.110 5 IMS onom
<br> Důvodova zpráva k rozpočtovému opatření &.1
<br> v souladu 5 ustanovením š 15 zákona č.25w2nůů sm o rozpočtových pravidlech územních rozpočaů dojde |: rozpočtovému opatření v pripade zmen rozpočmvýrch proatředků na závazných ukazatechh [naph zmena objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Schváleno nanesením: 5/2310 Na zaaadanl dne: 1-0- 1— 10-59
<br> Zpracoval: Švagrova Hana dne: EDDEJDEU
<br> TPJ

Načteno

edesky.cz/d/3608767


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz