« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - Petrohrad - blokové čištění - Návrh OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

mapovy_zakres.pdf
2020-02-21T08:17:51+0100
Statutární město Plzeň 8dea1042bae7e3a5ee12e83ee74101001ac0a81e
<br>
2020-02-21T08:18:03+0100
XXXXXX XXXXXXX XdXXXXXXXddfXXXXXXaXXXXXXXdaXaaffbXXXXfb
Petrohrad_-_blokove_cisteni_-_oznameni.pdf
Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
odbor stavebně správní a dopravy
<br> Koterovská 83,307 53 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 21.2.2020
<br> Sp.zn.: UMO2/03366/20
<br> Č.j.: UMO2/03552/20/ZdTo Vypraveno dne: 21.2.2020
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> tomanek@plzen.eu
<br> egwbyju
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva
<br> k uplatnění připomínek nebo námitek
<br>
Dočasný zákaz zastavení na místních komunikacích
<br>
Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany,odbor stavebně správní a dopravy,jako silniční
<br> správní úřad věcně a místně příslušný podle § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb.<,>
<br> o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
<br> komunikacích“) a dle vyhlášky města Plzně č.8/2001,Statut města,ve znění pozdějších
<br> předpisů,na základě návrhu právnické osoby Plzeň,statutární město,IČO 000 75 370 <,>
<br> se sídlem náměstí Republiky 1,306 32 Plzeň,zastoupené Městským obvodem Plzeň 2 –
<br> Slovany,IČO 000 75 370,se sídlem Koterovská 83,307 53 Plzeň,ten dále zastoupen na
<br> základě pověření Ing.Lenkou Klečkovou,vedoucí odboru životního prostředí Úřadu
<br> městského obvodu Plzeň 2 – Slovany vydává z důvodu provádění blokového čištění
<br> komunikací tento návrh opatření obecné povahy:
<br>
<br> I.podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br>
<br> d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í
<br>
místní komunikaci Název ulice: Úsek / strana Termín:
<br> III.tř.č.C2208 Táborská Koterovská –
<br> Lobezská – po obou
<br> stranách
<br> 27.5.2020
<br> III.tř.č.C2210 Božkovská Sladkovského -
<br> Železniční – pravá
<br> strana sudých p.č <.>
<br> 27.5.2020
<br> III.tř.č.C2210 Božkovská Sladkovského -
<br> Železniční – levá
<br> strana lichých p.č <.>
<br> 4.6.2020
<br>
<br> III.tř.č.C2215 Rubešova Koterovská -
<br> Guldenerova – levá
<br> strana lichých p.č <.>
<br> 4.6.2020
<br> III.tř.č.C2907 Úslav...

Načteno

edesky.cz/d/3608425

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz