« Najít podobné dokumenty

Obec Ořechov - pdf 261 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ořechov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pdf 261 kB
Usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Ořechov na svém zasedání dne 13.2.2020
<br> Schválilo:
<br> Vzalo na vědomí:
<br> Zamítlo:
<br> 1.Program jednání
<br> 2.Návrhovou komisi
<br> 3.Zprávu o realizaci MA21 v roce 2019
<br> 4.Akční plán zlepšování MA21 v roce 2020
<br> 5.Realizaci projektu Rozvíjení komunitních vztahů a MA21 v obci
<br> Ořechov a její místní části Ronov v roce 2020 se spoluúčasti 54000,-Kč
<br> 6.Zapojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“
<br> 7.Finanční dar pro MOST Vysočina o.p.s <.>
<br> 8.Připojení na vodovod a kanalizací p.č.246/4
<br> 9.Připojení na vodovod a kanalizací p.č.470/2
<br> 10.Připojení na vodovod a kanalizací p.č.440/2
<br> 11.Cenovou nabídku na provedení výchovného řezu u mladých výsadeb podél polních cest
<br> 12.Cenovou nabídku na Změnu č.1 Územního plánu
<br> 13.Cenovou nabídku na Územní studii
<br> 14.Zakoupení 2ks kontejnen'i na papír
<br> 15.Zakoupení 5ks prodejních stánků
<br> 1.Ověřovatele zápisu
<br> 2.Darovací smlouvy
<br> 3.Došlou poštu
<br> 4.Informace o akci „Čistá Vysočina“
<br> 5.Rozpočtové opatření č.9
<br> 6.Zápis ze schůze finančního výboru
<br> 7.Hospodaření v obchodě Ořechovka v roce 2019
<br> ].Realizaci podnikatelského záměru v obci
<br> Zapsala: XXXXXX XXXXXXXXX dne: XX.X.XXXX
<br> Ověříli: Zuzana Drápelová
<br> XXXXXX XXXXXXX,Ořechov
<br> / „
<br> [ <,>
<br> místostarostka
<br> //
<br> ČČ- 1734/14/2/ k" 7/7 4- 'f/ÁH/
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Bc.XXXXX XXXXXXX starostka
<br> Zápis ze zasedání ZO je k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě <.>

Načteno

edesky.cz/d/3606394

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ořechov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz