« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotaceUsnesení z veřejného zasedání ze dne 18.2.2020 283,6 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obecní úřad Vrbčany
Vrbčany čp.25,280 02 Kolín II <.>,tel: 725 021 070
<br> mail: info@obecvrbcany.cz,web: www.obecvrbcany.cz
<br> 3.USNESENÍ
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vrbčany
konaného dne 18.2.2019 od 18:00 v knihovně obecního úřadu
<br>
1) Určení zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany určuje ověřovateli zápisu XXXX XXXXXXXXX Kuchaře a paní
Nikolu Nedvědovou a zapisovatelkou Šárku Jelínkovou <.>
Výsledek hlasování: pro 5,proti 0,zdrželi se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br>
2) Schválení programu
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo navržený program veřejného zasedání <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 5,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.2 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 3) Projednání dopisu od p.R.S <.>
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany projednalo dopis od p.R.S a bere ho na vědomí <.>
<br>
<br> 4) Projednání Petice od občanů obce Vrbčany a vlastníků nemovitostí v obci
Vrbčany proti změně územního plánu obce Vrbčany
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany projednalo Petici od občanů obce a vlastníků nemovitostí
v obci a berou petici na vědomí <.>
Dále se zastupitelé obce Vrbčany usnesli nad návrhem starostky obce Vrbčany,že
v lokalitě – R - Plocha územních rezerv – R2 – plocha bydlení,se nebude měnit územní
plán.Tato plocha zůstane dle stávajícího územního plánu.A další změna územního
plánu bude nadále pokračovat.(Jeden ze zastupitelů podal protinávrh na zrušení celé
změny územního plánu) <.>
Výsledek hlasování: pro 4,proti 1,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.3 bylo schváleno <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce obce dne: 20.2.2020
Vyvěšeno na elektronické úřední desce obce dne: 20.2.2020
Sejmuto z úřední desky dne: 29.2.2020
Sejmuto z elektronické úřední desky dne: 29.2.2020
<br>
<br>
Ing.Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,starostka obce Vrbčany

Načteno

edesky.cz/d/3606362

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz