« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS_2020_021378-G z 14. 2. 2020 o ukončení MVO k AMP_pro přemisťování domácích prasat za účelem domácí porážky (PDF, 313 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 313 KB)
str.1 z 1
<br> Č.j.SVS/2020/021378-G
<br>
<br>
<br> NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
<br>
<br> Čl.1
<br>
<br> Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán
podle ustanovení § 48 odst.1 písm.c) zák.č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisů,ukončuje k 21.2.2020
mimořádná veterinární opatření ze dne 28.3.2018,č.j.SVS/2018/039334-G,ve znění nařízení Státní
veterinární správy ze dne 19.2.2019,č.j.SVS/2019/024048-G,která byla vydána v souvislosti
s výskytem afrického moru prasat u prasat divokých v České republice a která všem chovatelům prasat <,>
jejichž hospodářství je evidované u pověřené osoby podle zákona 154/2000 Sb <.>,o šlechtění,plemenitbě
a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) <,>
nařizovala vést řádnou evidenci prasat,která přemístí z hospodářství za účelem domácí porážky <.>
<br>
<br> Čl.2
<br>
<br> Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst.3 písm.b) veterinárního
zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení
na úřední desce Ministerstva zemědělství.Vyvěšuje se na úředních deskách ministerstva a krajských
úřadů,jejichž území se týká,zveřejňuje se na internetových stránkách Státní veterinární správy <.>
<br> V Praze dne 14.02.2020
<br> MVDr.Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
<br> podepsáno elektronicky
<br> Obdrží: Ministerstvo zemědělství a všechny krajské úřady
<br> všechny krajské veterinární správy
<br>
<br>
2020-02-20T14:18:35+0100
XXXXX XXXXXXXX
Podepsáno programem vOKOsCom

Načteno

edesky.cz/d/3605955

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz