« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - rozhodnutí o umístění stavby: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Plzeň 2 - Lobzy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

19-19546.pdf
Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
odbor stavebně správní a dopravy
<br> Koterovská 83,307 53 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 19.2.2020
<br> Sp.zn.: SZ UMO2/19546/19/IvMa
<br> Č.J.: UMO2/03286/20
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne: 20.2.2020
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> XX XXX XXXX
<br> mayerova@plzen.eu
<br> egwbyju
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> doručováno formou veřejné vyhlášky
<br>
<br>
<br> Výroková část:
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany,odbor stavebně správní a dopravy,jako stavební úřad
<br> příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
<br> (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") v územním řízení posoudil
<br> podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
<br> "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 15.11.2019 podal
<br> Statutární město Plzeň,náměstí Republiky 1,IČO 00075370,náměstí Republiky 1 <,>
<br> 306 22 Plzeň <,>
<br> kterého zastupuje Správa veřejného statku města Plzně,IČO 40526551 <,>
<br> Klatovská třída 10 a 12,Jižní Předměstí,301 00 Plzeň 1
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Plzeň 2 - Lobzy
<br> ulice Na Cihlářce,Vyšehradská,Drážní
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.13101 (ostatní plocha),parc.č.13105 (ostatní plocha),parc.č <.>
<br> 13203 (ostatní plocha),parc.č.13205 (ostatní plocha),parc.č.13207 (ostatní plocha),parc.č.13209
<br> (ostatní plocha),parc.č.13211 (ostatní plocha),parc.č.13212 (ostatní plocha),parc.č.13213 (ostatní
<br> plocha),parc.č.13215 (ostatní plocha),parc.č.13218 (ostatní plocha),parc.č.13219 (ostatní p...

Načteno

edesky.cz/d/3605858

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz