« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 18.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 18.pdf
Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí
<br> Vaše značka-' 036'106/3017 Statutární město Ostrava Ze dne: 22.Července 2019 _ íČ 00345451 Č.j.: SMO/O98100/20/OZP/Nav _ „ d.<.> Sp.zn.: S-SMO/420014/19/OZP/5 WDS“ ““N"“
<br>,_ KB projekt Aqua s.r.o.Vyřizuje: lng.Navratíl lČ 06020364 Telefon: +420 599 442 200 Staroveská [go/154 E-ntaii:.inaVi'ati12©OstraVa£Z 724 00 Osn'ava_ProskoviC€ Datum: 18.února 2020
<br> ROZHODNUTÍ č.169/20/VH
<br> o povolení stavby vodního díla Výroková část:
<br> Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle & 106 zákona č.254/2001 Sb.<.> o vodách a o změně některých zákonů.ve znění pozdějších předpisů.ajako příslušný speciální stavební úřad podle 5 15 odst.5 zákona č.254/2001 Sb.<.> o vodách ao změně některých zákonů.ve znění pozdějších předpisů.a podle 5 15 odst.2 zákona č.183/2006 Sb.<.> o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů.po provedeném vodoprávním řízení dle 5 115 odst.1 zákona č.254/2001 Sb.<.> o vodách a o změně některých zákonů.ve znění pozdějších předpisů a dle 5 109 - 5 115 zákona č.183/2006 Sb.<.> o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů a ustanovení zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů
<br> povoluje
<br> žadateli.kterým je Statutární město Ostrava,Prokešovo nám.& 729 30 Ostrava,íČ 00845451.stavbu vodního díla „Vodovod v ul.Vrublova v Ostravě-Michálkovicích“ dle 53 15 odst.1 zákona č.254/2001 Sb.<.> o vodách a o změně některých zákonů.ve znění pozdějších předpisů.a dle Š— 115 zákona č.183/2006 Sb.„ o územním plánování a stavebním řádu_ ve znění pozdějších předpisů.dle projednané a ověřené projektové dokumentace.kterou vypracoval právní subjekt KB projekt Aqua s.r.o.<.> se sídlem Staroveská 129/154.724 00 Ostrava-Proskovice lČ 06020364 a autorizoval lng.XXXXXXX XXXXXXX.ě.autorizace ] XXXXXX v únoru XXXX <.>
<br> Předložená projektová dokumentace řeší:
<br> stavbu nového vodo...

Načteno

edesky.cz/d/3605812

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz