« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Návrh rozpčtu na rok 2020 - Mikroregion Stražiště

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpčtu na rok 2020 - Mikroregion Stražiště
Návrh rozpočtu na rok 2020
<br> Příjmy rozpočtu 2020
<br> paragraf položka Název položky částka Wilda 1 — Daňové příjmy 0,00 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4000864,00 2420 Splátky půjč.Prostř.od obecně pros.společností a podobných subjektů lvratka půjčky Via rusti 170000000 3636 Územní rozvoj 2223960,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bank.kladný úrok,apod.) 200,00 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (dotace Centrum společných služeb ) 7670400 Třída ; — Kapitálové příjmy 0,00 Třída 4 — Přijaté transfery 2232715,00 „„ členské příspěvky 52500930 4116 Ostatní nein.přijaté transfery ze státního roz.(dotace OPVVV— realizace MAP || školství) 1607715,00 Třída 4 — Přijaté transfery _ __ _ _ 2232715,00 Celkem příjmy 6233579,00
<br> Výdaje rozpočtu 2020
<br> paragraf položka Název položky částka Třída 5 — Běžné výdaje 4539095,11 1031 Pěstební činnost 150820,00 3636 Územní rozvoj 2 378 787,04 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělání( projekt MAP Ii školství) 1 68730501 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (projekt Centrum společných služeb) 152 372,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bankovní poplatky,pojištění majetku) 70 000,00 5399 Ostatní finanční operace 100 100,00 Třída 6 — kapitálové výdaje 0,00 Celkem výdaje 4539095,11
<br> Financování
<br> paragraf položka Název položky částka
<br> 8115 Změna stavu krátkodobých finančních prostředků -1 694 483,89
<br> Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf
<br> Informace dle f; 5 odst.3 zákona č.23/2017 Slo <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti naleznete ve výkaze FIN 2-12 k 31.12.2019 <,>
<br> kterýje k nahlédnutí na internetových stránkách https://www.straziste.cz/old/
<br> Výkaz FlN 212 2019 je přílohou návrhu rozpočtu 2020

Načteno

edesky.cz/d/3604286


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lesná (okres Pelhřimov)
21. 03. 2020
20. 03. 2020
20. 03. 2020
20. 03. 2020
20. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz