« Najít podobné dokumenty

Obec Leskovec nad Moravicí - Pozvánka na 10.zasedání zastpitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leskovec nad Moravicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde k nahlédnutí
Obecní úřad v Leskovci nad Moravicí zve všechny občany obce na
<br> 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Leskovec nad Moravicí <,>
které se koná ve čtvrtek 27.2.2020 v 19:00 hod.v zasedací síni obecního úřadu <.>
<br> Program :
1.Zahájení – zpráva o činnosti obce od minulého zasedání ZO
<br> 2.Žádost o příspěvek - Help-in
<br> 3.Žádost o příspěvek EquiRelax Slezská Harta z.s <.>
<br> 4.Žádost o prodej části pozemku parc.č.st.61 v k.ú.Leskovec nad Moravicí
<br> 5.Žádost o prodej části pozemku parc.č.2457/1 v k.ú.Leskovec nad Moravicí
<br> 6.Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene s Moravskoslezským krajem
<br> 7.Stanovení výše odměn členů zastupitelstva obce
<br> 8.Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti (č.IV-12-8015481/VB/2)
<br> 9.Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti (vodovod a kanalizace Machů,Kadlec)
<br> 10.Žádost o revokaci usnesení – změna územního plánu obce <.>
<br> 11.Obecně závazná vyhláška č.1/2020 o místním poplatku za odpady
<br> 12.Obecně závazná vyhláška č.2/2020 o systému nakládání s odpady
<br> 13.Obecně závazná vyhláška č.3/2020 o místním poplatku z pobytu
<br> 14.Obecně závazná vyhláška č.4/2020 o místním poplatku ze psů
<br> 15.Obecně závazná vyhláška č.5/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
<br> 16.Směrnice – Ceník služeb,produktů,nájmů a prodeje pozemků poskytovaných obcí
<br> 17.Rozpočet obce na rok 2020
<br> 18.Různé
<br> 19.Diskuse
<br> Žádáme tímto všechny občany o hojnou účast a dochvilnost.Účast členů zastupitelstva obce je povinná <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne: 19.února 2020 XXXXXXX XXXXX v.r <.>
<br> starosta obce
<br> Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/3603885

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leskovec nad Moravicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz