« Najít podobné dokumenty

Obec Leskovec nad Moravicí - Záměr na pronájem nemovitého majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leskovec nad Moravicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde k nahlédnutí
O B E C Leskovec nad Moravicí
<br>
Leskovec nad Moravicí č.42,793 68 pošta Dvorce
<br> č.j.LESK-115/2020
<br>
<br>
OBEC Leskovec nad Moravicí
<br> vyhlašuje záměr na pronájem nemovitého majetku
<br>
Předmětem nájmu je budova č.p.304 – Občerstvovací kiosek v Leskovci nad Moravicí za
<br> roční nájemné nejméně 10.000,- Kč <.>
<br>
<br> Podmínky pronájmu:
<br> - nájemce bude pronajatý objekt užívat pro účely,pro které byl kolaudován,tedy prodej –
<br> poskytování občerstvení a provoz veřejného WC
<br> - doba nájmu 2 roky (od 1.5.2020 do 31.12.2021)
<br> - provoz musí být nejméně vždy v období od 1.6.– 30.9.každého kalendářního roku
<br> - s provozem kiosku musí být též provozováno veřejné WC na náklady provozovatele
<br> - minimální provozní doba veřejného WC je 10:00 hod.– 18:00 hod.a to nejméně vždy od pátku
<br> do XXXXXX v období X.X.– XX.X.a 1.9.– 30.9 a každý den v období 1.7.– 31.8 <.>
<br>
<br> Bližší informace podá starosta obce osobně nebo na telefonním čísle 724 178 733
<br>
<br>
<br>
Písemné nabídky ročního nájemného spolu se stručným podnikatelským záměrem
mohou předložit zájemci v uzavřené obálce označené:,<,> Pronájem Kiosku - NEOTVÍRAT“ do
<br> 09.03.2020 a to poštou nebo předat osobně do kanceláře obecního úřadu v Leskovci nad Moravicí
<br> nejpozději do 16:00 hodin <.>
<br>
<br>
<br>
<br> V Leskovci nad Moravicí 19.2.2020
<br>
<br>
XXXXXXX XXXXX
<br> starosta obce
<br>
<br>
Vyvěšeno :
<br>
<br> Sejmuto :

Načteno

edesky.cz/d/3603884


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leskovec nad Moravicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz