« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití příravu Enervin SC (PDF, 721 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 721 KB)
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
<br> 656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br>
<br> 1/3
<br>
<br>
<br> Útvar: OdKOH Spisová zn.: SZ UKZUZ 108166/2018/40576
<br> Vyřizuje: Ing.Věra Fridrichová Č.j.: UKZUZ 029268/2020
<br> E-mail: vera.fridrichova@ukzuz.cz Označení UKZ / enervin sc
<br> Telefon: +420 545 110 474
<br> Adresa: Zemědělská 1a,613 00 Brno Datum: 18.2.2020
<br>
<br>
<br> Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o rozšíření povolení
<br> na menšinová použití
<br>
<br> Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako správní úřad
<br> podle § 72 odst.1 písm.e) zákona č.326/2004 Sb <.>,o rostlinolékařské péči a o změně některých
<br> souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon “),tímto
<br>
<br> povoluje
<br>
<br> podle čl.51 odst.2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1107/2009,v platném znění <,>
<br> („dále jen „nařízení ES“)
<br>
<br> rozšíření povolení na menšinová použití
<br>
<br> přípravku Enervin SC evid.č.5561-0
<br>
<br> následujícím způsobem:
<br>
<br> Čl.1
<br> 1) Rozsah povoleného použití přípravku:
<br> 1) Plodina <,>
<br> oblast použití
<br> 2) Škodlivý
<br> organismus,jiný
<br> účel použití
<br> Dávkování <,>
<br> mísitelnost
<br> OL Poznámka
<br> 1) k plodině
<br> 2) k ŠO
<br> 3) k OL
<br> 4) Pozn <.>
<br> k dávkování
<br> 5) Umístění
<br> 6) Určení sklizně
<br> pór zasychání špiček
<br> listů póru
<br> 1,2 l/ha 7 1) od 11 BBCH <,>
<br> od 48 BBCH
<br>
<br> OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů,které je nutné dodržet mezi termínem aplikace
<br> a sklizní <.>
<br>
<br> Plodina,oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max.počet
<br> aplikací v plodině
<br> Interval mezi
<br> aplikacemi
<br> pór 200-1000 l/ha postřik 2x 7 dnů
<br>
<br>
<br> 2) Označení přípravku podle nařízení Komise (EU) č.547/2011:
<br>
<br>
<br> 2/3
<br>
<br> a) Standardní věty udávající bezpečnostní opatření pro ochranu lidského zdraví,...

Načteno

edesky.cz/d/3603440

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz