« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku Ranman Top (PDF, 795 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 795 KB)
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
<br> 656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br>
<br> 1/3
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o rozšíření povolení
<br> na menšinová použití
<br>
<br> Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako příslušný orgán
<br> ve smyslu § 72 odst.1 písm.e) zákona č.326/2004 Sb <.>,o rostlinolékařské péči a o změně
<br> některých souvisejících zákonů,v platném znění (dále jen „zákon “),tímto
<br>
<br> povoluje
<br>
<br> podle čl.51 odst.2 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č.1107/2009,v platném znění
<br> (dále jen „nařízení ES“)
<br>
<br> rozšíření povolení na menšinová použití
<br>
<br> přípravku Ranman Top (evid.č.4950-0)
<br>
<br> následujícím způsobem:
<br>
<br>
<br> Čl.1
<br> 1) Rozsah použití přípravku:
<br> 1) Plodina,oblast
<br> použití
<br> 2) Škodlivý
<br> organismus,jiný
<br> účel použití
<br> Dávkování <,>
<br> mísitelnost
<br> OL Poznámka
<br> 1) k plodině
<br> 2) k ŠO
<br> 3) k OL
<br> 4) Pozn <.>
<br> k dávkování
<br> 5) Umístění
<br> 6) Určení
<br> sklizně
<br> rajče,baklažán <,>
<br> okurka,cuketa
<br> plíseň 0,5 l/ha 3 1) od: 15 BBCH
<br>
<br> OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů,které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace
<br> a sklizní <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Útvar: OdPP Spisová zn.: SZ UKZUZ 098193/2019/34998
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXXX Č.j.: UKZUZ XXXXXX/XXXX
<br> E-mail: libuse.konopikova@ukzuz.cz Označení UKZ/ranman top.pdf
<br> Telefon: +420 545 110 489
<br> Adresa: Zemědělská 1a,613 00 Brno Datum: 17.února 2020
<br>
<br>
<br> 2/3
<br>
<br> Plodina,oblast
<br> použití
<br> Dávka vody Způsob
<br> aplikace
<br> Max.počet
<br> aplikací
<br> v plodině
<br> Interval mezi
<br> aplikacemi
<br> rajče,baklažán <,>
<br> okurka,cuketa
<br> 400-1200 l/ha postřik 6x 7-10 dní
<br>
<br> Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových o...

Načteno

edesky.cz/d/3601938

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz