« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - UMO2 - zvláštní užívání - zábor chodník U Hvězdárny - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP_-_U_Hezdarny.pdf
1
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
odbor stavebně správní a dopravy
<br> Koterovská 83,307 53 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 17.02.2020
<br> Sp.zn.: UMO2/02131/20/AlTo
<br> Č.j.: UMO2/03071/20 Vypraveno dne: 17.02.2020
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> tomanovaa@plzen.eu
<br> egwbyju
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> Dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci III.třídy C2803
<br> U Hvězdárny,v Plzni
<br>
<br>
Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany,odbor stavebně správní a dopravy,jako silniční
<br> správní úřad věcně a místně příslušný podle § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o
<br> pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
<br> komunikacích“) a dle vyhlášky města Plzně č.8/2001,Statut města,ve znění pozdějších
<br> předpisů,na základě návrhu Statutárního města Plzeň,IČ 00075370,náměstí Republiky
<br> 1/1,301 00 Plzeň – Vnitřní město zastoupeného Úřadem městského obvodu Plzeň 2 –
<br> Slovany,odborem majetku a investic,Ing.Janou Heřmanovou,vedoucí odboru majetku a
<br> investic,IČ 00075370,Koterovská 1172/83,307 53 Plzeň,ze dne 03.02.2020,vydává
<br> z důvodu provádění stavebních prací na místní komunikaci,toto opatření obecné povahy:
<br>
Podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br>
<br> d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í na místní komunikaci III.třídy C2803
<br> U Hvězdárny v Plzni,od 24.02.2020 – do 07.03.2020 (1 den v termínu)
<br>
<br> - vyblokování parkovacích stání,v úseku před objektem číslo orientační 26
<br>
v termínu: od 24.02.2020 – do 07.03.2020 (1 den v termínu)
<br>
<br>
<br> Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:
<br>
<br> 1.Navrhovatel zajistí umístění svislé přechodné dopravní značky podle tohoto opatření
<br> obecné povahy nejméně 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu zastavení <.>
<br>
<br> 2.Navrhovatel je povinen umístěnou svislou přenosnou dopravní značku...

Načteno

edesky.cz/d/3601105

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz