« Najít podobné dokumenty

MČ Pardubice VIII - Hostovice - Nařízení Státní veterinární správy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Pardubice VIII - Hostovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SVS-2020-022272-E_narizeni [PDF, 376 kB]
str.1 z 6
<br> Č.j.SVS/2020/022272-E
<br>
<br> NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán
místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst.4 a 7 a § 49 odst.1 písm.c) zákona č.166/1999
Sb <.>,o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění
pozdějších předpisů,v souladu s ustanovením § 15 odst.1 písm.a),b),d),e),f),h) a j),§ 17 odst.4 <,>
§ 54 odst.1 písm.b),c),d),f),h),i),j),k),l),m),n) a o) a § 54 odst.2 písm.a) veterinárního zákona
nařizuje tato
<br> mimořádná veterinární opatření:
<br> k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v Pardubickém kraji:
<br> Čl.1
<br> Vymezení ohniska
<br> Ohniskem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy (subtypu H5N8) Krajská
veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj rozhodnutím o mimořádných veterinár-
ních opatřeních č.j.SVS/2020/022153-E ze dne 17.2.2020 vyhlásila komerční drůbežářské hospo-
dářství reg.č.CZ 53086440 ve Slepoticích v k.ú.750492 Slepotice,GPS 49°59'25.91"N,15°58'3.99"E <.>
<br> Čl.2
<br> Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru
<br> (1) Ochranné pásmo tvoří oblast,která zahrnuje katastrální území 750468 Bělešovice <,>
618322 Blížňovice,608190 Bořice u Hrochova Týnce,618331 Čankovice,619655 Čeradice nad
Loučnou,630080 Dolní Roveň – jižní část katastrálního vymezená silnicí č.322,641111 Holešovice
u Chroustovic,643971 Horní Roveň – jižní část katastrálního vymezená silnicí č.322,654264 Chrou-
stovice,750476 Lipec u Slepotic,698482 Moravany nad Loučnou,698491 Platěnice,750492 Slepotice
a 771732 Turov nad Loučnou <.>
<br> (2) Pásmo dozoru tvoří oblast,která zahrnuje katastrální území 648281 Blansko u Hrocho-
va Týnce,761761 Bor u Chroustovic,761770 Brčekoly,653004 Časy,619965 Černá za Bory,624799
Dašice,628697 Dolní Bezděkov,630080 Dolní Roveň – severní část katastrálního vymezená silnicí
č.322,630136 Dolní Ředice – jižn...

Načteno

edesky.cz/d/3601103

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Pardubice VIII - Hostovice
13. 03. 2020
13. 03. 2020
18. 02. 2020
03. 12. 2019
03. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od MČ Pardubice VIII - Hostovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz