« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku Kabuki (PDF, 688 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 688 KB)
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338 656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338 1/3 Útvar: OdPP Spisová zn.: SZ UKZUZ 167582/2019/41808 Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX Č.j.: UKZUZ XXXXXX/XXXX E-mail: jitka.jedlickova@ukzuz.cz Označení: UKZ / kabuki.pdf Telefon: 420 545 110 433 Adresa: Zemědělská 1a,613 00 Brno Datum: 14.2.2020 Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o rozšíření povolení na menšinová použití Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako příslušný orgán ve smyslu § 72 odst.1 písm.e) zákona č.326/2004 Sb <.>,o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,v platném znění (dále jen „zákon “),tímto povoluje podle čl.51 odst.2 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č.1107/2009,v platném znění (dále jen „nařízení ES“) rozšíření povolení na menšinová použití přípravku Kabuki (evid.č.: 4773-0) následujícím způsobem: Čl.1 1.Rozsah použití přípravku: 1) Plodina,oblast použití 2) Škodlivý organismus,jiný účel použití Dávkování,mísitelnost OL Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL 4) Pozn.k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně jetel inkarnát,jetel luční desikace 0,8 l/ha + smáčedlo (TM) 14 1) 14 dní před sklizní 6) semenné porosty OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů,které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.2/3 Plodina,oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max.počet aplikací v plodině Interval mezi aplikacemi jetel inkarnát,jetel luční 200-400 l/ha postřik 2x 5-7 dní Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů Plodina bez redukce tryska 50 % tryska 75 % tryska 90 % Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] jetel inkarnát,jetel luční 18 8 4 4 Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m] jetel inkarnát,jetel luční 20 10 5 5 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých po...

Načteno

edesky.cz/d/3599516

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz