« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení ochrany zvířat v odboru environmentálním a ekologického zemědělství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 477 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 477 KB)
1
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> na služební místo ministerský XXXX v oddělení ochrany zvířat
<br> v odboru environmentálním a ekologického zemědělství
<br> v Ministerstvu zemědělství
<br>
<br> Č.j.: 8406/2020-MZE-11131
<br> V Praze dne 17.2.2020
<br>
<br> Státní tajemník,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014
<br> Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“),vyhlašuje
<br> výběrové řízení na služební místo ministerský XXXX v oddělení ochrany zvířat v odboru
<br> environmentálním a ekologického zemědělství v Ministerstvu zemědělství v oboru služby
<br> 42.Zemědělství a rostlinolékařská péče <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.4.2020 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 12.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> - vedení správních řízení týkajících se oprávnění k chovu,dodávce nebo používání
<br> pokusných zvířat; kontakt s Evropskou komisí (DG ENVI) - písemný,telefonický <,>
<br> osobní - týkající se zvířat používaných pro vědecké účely,a další činnosti spojené s
<br> ochranu zvířat,převážně pokusných
<br> Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo
<br> žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 3.3.2020,tj <.>
<br> v této lhůtě
<br>  zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
<br> služebního úřadu Ministerstvo zemědělství,Těšnov 65/17,110 00 Praha 1 <,>
<br>  podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese <,>
<br>  podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu
<br> elektronické pošty služebního úřadu zamestnani@mze.cz,nebo
<br>
1 Formulář žádosti tv...

Načteno

edesky.cz/d/3598411

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz