« Najít podobné dokumenty

Město Bavorov - Usnesení z jednání Rady města ze dne 10.02.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bavorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Usnesení z jednání Rady města ze dne 10.2.2020
<br> Usnesení č.15/2020 Rada města s c h v a l u j e program svého jednání <.>
<br> Usnesení č.16/2020
<br> Rada města s 0 h v a 1 u j e nájemní smlouvu na podporovaný byt na Náměstí Míru 12 V Bavorově,uzavřenou s nájemcem ******* a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy <.>
<br> Usnesení č.17/2020
<br> Rada města s c h v a l u j e nájemní smlouvu Tělovýchovné jednoty Sokol Bavorov,z.s.Náměstí Míru 1,387 73 Bavorov o pronájmu sportovního areálu z majetku Města Bavorov.Jedná se o pozemkové parcely č.860/7 o výměře 12294 m2,na které je umístěno hřiště,stavební parcely č.900 o výměře 63 m2,se stavbou tribuny a stavební parcely č.901 o výměře 143 m2,se stavbou kabin v k.ú.Bavorov.Tato smlouva se sjednává na dobu určitou do 31.12.2039.Starostu města pověřuje podpisem nájemní smlouvy <.>
<br> Usnesení č.18/2020
<br> Rada města b e r e n a v ě d 0 m í Dodatek č.1 ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor ze dne 4.6.2012.Jedná se o nájem prostor v kulturním domě,Chmelenského 117,387 73 Bavorov (výčep,kuchyňka v přísálí KD Bavorov,XXX v prvním podlaží),nájemce *****,bytem *****.Problematikou ohledně dodatku č.1 ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor se bude věnovat po 20.3.2020,kdy skončí plesová sezona <.>
<br> Usnesení č.19/2020
<br> Rada města s c h v a l u j e Dodatek klicenční smlouvě číslo 91143 o poskytnutí uživatelských práv k modulárnímu počítačovému programu MUNIS uzavřené mezi uživatelem Městem Bavorov a distributorem Triada,spol.s r.o <.>,U Svobodárny 12/1110,190 00 Praha 9,IČ 43871020.Starostu města pověřuje podpisem Dodatku k licenční smlouvě <.>
<br> Usnesení č.20/2020
<br> Rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření poř.č.7 - 23.Příjmy: zvýšení 4.000,-- Kč snížení 0,—- Kč a výdaje: zvýšení 570.000,-- Kč,snížení 566.000,-- Kč <.>
<br> Rozpočtové opatření bude zveřejněno v souladu s novelizací zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <.>
<br> )
<br> Usnesení č.21/2020
<br>...
Obsah vyvěšení
Usnesení z jednání Rady města ze dne 10.2.2020
<br> Usnesení č.15/2020 Rada města s c h v a l u j e program svého jednání <.>
<br> Usnesení č.16/2020
<br> Rada města s 0 h v a 1 u j e nájemní smlouvu na podporovaný byt na Náměstí Míru 12 V Bavorově,uzavřenou s nájemcem ******* a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy <.>
<br> Usnesení č.17/2020
<br> Rada města s c h v a l u j e nájemní smlouvu Tělovýchovné jednoty Sokol Bavorov,z.s.Náměstí Míru 1,387 73 Bavorov o pronájmu sportovního areálu z majetku Města Bavorov.Jedná se o pozemkové parcely č.860/7 o výměře 12294 m2,na které je umístěno hřiště,stavební parcely č.900 o výměře 63 m2,se stavbou tribuny a stavební parcely č.901 o výměře 143 m2,se stavbou kabin v k.ú.Bavorov.Tato smlouva se sjednává na dobu určitou do 31.12.2039.Starostu města pověřuje podpisem nájemní smlouvy <.>
<br> Usnesení č.18/2020
<br> Rada města b e r e n a v ě d 0 m í Dodatek č.1 ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor ze dne 4.6.2012.Jedná se o nájem prostor v kulturním domě,Chmelenského 117,387 73 Bavorov (výčep,kuchyňka v přísálí KD Bavorov,XXX v prvním podlaží),nájemce *****,bytem *****.Problematikou ohledně dodatku č.1 ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor se bude věnovat po 20.3.2020,kdy skončí plesová sezona <.>
<br> Usnesení č.19/2020
<br> Rada města s c h v a l u j e Dodatek klicenční smlouvě číslo 91143 o poskytnutí uživatelských práv k modulárnímu počítačovému programu MUNIS uzavřené mezi uživatelem Městem Bavorov a distributorem Triada,spol.s r.o <.>,U Svobodárny 12/1110,190 00 Praha 9,IČ 43871020.Starostu města pověřuje podpisem Dodatku k licenční smlouvě <.>
<br> Usnesení č.20/2020
<br> Rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření poř.č.7 - 23.Příjmy: zvýšení 4.000,-- Kč snížení 0,—- Kč a výdaje: zvýšení 570.000,-- Kč,snížení 566.000,-- Kč <.>
<br> Rozpočtové opatření bude zveřejněno v souladu s novelizací zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <.>
<br> )
<br> Usnesení č.21/2020
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/3598154

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bavorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz