« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Rozpočtové opatření č.1/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.1/2020
Obec Horni Slivno KEO—W 1.11.334 ! Uc06x
<br> \:.<.>.<.>.<.> ' :.<.> [) Rozpoctove opatrenl c.1 I 2020 Zpracouano 271202
<br> strana: 1 PŘÍJMY N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis XX XXXXXXXXX XXXX 0000 4112 000 62 000.00 010000 6010000 Neinvpřijtransferv ze st.rozp.v rámci souhrndolačv Paragraf 0000 celkem: 32 000,00 0 100.00 60 100,00 * Org: 0000 celkem: 62 000,00 6 100,00 68 100.00 PŘÍJMY celkem 02 000.00 6 100,00 68 100,00 VY DAJ E N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popís X) XXXXXXXXX XXXX 3613 51?1 000 15000000 40000000 55000000 Opmvvaudáovám Paragraf 3513 celkem: 150 000,00 400 000,00 550 000,00 Nebytové hospodářství * Org: 0000 celkem; 150 000,00 400 000,00 550 000,00 VÝDAJEcakem 15000030 40000000 55000000 FINANCOVÁNÍ N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 0000 0115 000 0,00 393 900.00 393 900.00 Změny stavu Krátkodobvch prostředků na bankůčlec Paragraf 0000 celkem: 0,00 303 000.00 303 000,00 * Org: 0000 celkem: 0,00 303 000,00 303 000,00 Flnnucováui celkem 0,00 393 sumou 393 900.00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.112020
<br> Na pol.4112 na základě zaslaných tabušek byl navýšen příjem u dotací od Střed.Kraje <.>
<br> Výdaje — v roce 2019 byla uzavřena smlouva na výměnu oken v domě služeb,náklady byly navýšeny v roce 2019 rozpočtovým opatřením,ale k samotné realizaci došlo až v roce 2020.Nevyčorpane prostředky z roku 2019 navýšily stav běžného účtu,výdaje na výměnu oken v roce 2020 se pomocí financováni přesunují na výdaje na opravy.Rozpočtové opatření č.1 je navrženo jako schodkové <.>
<br> V souladu s ustanovením 5 16 zákona 025012000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením 22020 na zasedání dne 27.01.2020 <.>
<br> Zpracoval: XXXXX XXXXXXX dne: XX.X.XXXX

Načteno

edesky.cz/d/3597379


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz