« Najít podobné dokumenty

Obec Lovčičky - zápis ZO 13/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lovčičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Audiovizuální záznam zaedání 19.12.2019 druhá část
MVI 0686 - YouTubeVyhledat
Načítání.<.> <.>
Video není dostupné <.>
Fronta k přehrání
Probíhá akce.<.> <.>
OdebíratOdebíránoOdhlásit odběr10
Hodnocení je k dispozici,jestliže bylo video vypůjčeno.Tato funkce není momentálně k dispozici.Zkuste to prosím znovu později.Publikováno 29.1.2020
Kategorie
Další v pořadí
Přidat do
Audiovizuální záznam zaedání 19.12.2019 první část
MVI 0685 - YouTubeNačítání.<.> <.>
Video není dostupné <.>
Fronta k přehrání
Probíhá akce.<.> <.>
OdebíratOdebíránoOdhlásit odběr10
Hodnocení je k dispozici,jestliže bylo video vypůjčeno.Tato funkce není momentálně k dispozici.Zkuste to prosím znovu později.Publikováno 29.1.2020
Kategorie
Další v pořadí
Přidat do
zápis ZO 13/2019
Z Á P I S 13/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Lovčičky konaného
<br> dne 19.12.2019 od 19.00 hod.v zasedací místnosti OÚ Lovčičky
Přítomni: dle prezenční listiny 5 členů ZO
<br> Zasedání zastupitelstva obce Lovčičky (dále jen ZO) zahájil a řídil starosta obce Mgr.Martin Bartoš (dále jen „předsedající“)
Omluveni: XXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXX XXXXX
Předsedající konstatoval,že:
<br> - zasedání bylo řádně svoláno vyvěšením na úředních deskách
<br> - zápis z minulého jednání byl schválen
<br> Ověřovatelé zápisu: Jan Adámek,XXXXXXX XXXXX
Návrh usnesení č. X:
<br> Zastupitelstvo obce Lovčičky
<br> s c h v a l u j e ověřovatele zápisu <.>
5 – 0 – 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno <.>
Zapisovatel: Mgr.XXXXXX XXXXXX
<br> Je pořizován audiovizuální záznam zasedání ZO,který bude uveřejněn na webových stránkách obce Lovčičky www.lovcicky.cz
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s navrhovaným programem:
1.Slib nového zastupitele obce Lovčičky
<br> 2.Rozpočet Obce Lovčičky na rok 2020
<br> 3.Rozpočet sociálního fondu obce Lovčičky
4.Rozpočtový výhled obce na 2021 - 2023
<br> 5.Rozpočet MŠ Lovčičky
6.Rozpočtový výhled MŚ Lovčičky na 2021 - 2022
7.Odměny zastupitelům USC dle nařízení vlády
8.Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
9.Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
10.Cena vody na rok 2020
11.Různé
<br> Starosta vyzval k doplnění programu jednání:
Starosta obce navrhnul vyřadit z pořadu jednání tyto body:
1.Slib nového zastupitele obce Lovčičky
Starosta vyzval k hlasování o navrženém programu jednání:
<br> 1.Rozpočet Obce Lovčičky na rok 2020
<br> 2.Rozpočet sociálního fondu obce Lovčičky
3.Rozpočtový výhled obce na 2021 - 2023
<br> 4.Rozpočet MŠ Lovčičky
5.Rozpočtový výhled MŚ Lovčičky na 2021 - 2022
6.Odměny zastupitelům USC dle nařízení vlády
7.Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
8.Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
9.Cena vody na rok 2020
10.Různé
<br> Návrh us...

Načteno

edesky.cz/d/3596178

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lovčičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz