« Najít podobné dokumenty

Obec Dnešice - Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na r.2020-Kanalizace a vodovody Starý Plzenec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dnešice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení
Stránka 1 z 3
<br>
<br> M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O D
odbor správní a dopravní
<br> 333 01 Stod,nám.ČSA 294,pracoviště Sokolská 566
<br> tel.379 209 409,fax 379 209 400
<br>
Číslo spisu:
<br> Číslo jednací:
<br> ZN/1500/OSD/19
<br> 1066/20/OSD/Fi
<br> Stod,dne 28.1.2020
<br> Vyřizuje:
<br> Tel.:
<br> E-mail:
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> fictumova@mestostod.cz
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA ROK 2020
<br>
<br>
Městský úřad Stod,odbor správní a dopravní,příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
<br> provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých předpisů ve znění pozdějších předpisů,na
<br> základě žádosti společnosti Kanalizace a vodovody Starý Plzenec a.s <.>,IČ 61778079,Sedlec 195,332
<br> 02 Starý Plzenec podané dne 24.1.2020
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br>
v souladu s ustanovení § 124 odst.6 a § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb.o provozu na
<br> pozemních komunikacích a ustanovení vyhlášky č.30/2001 tohoto zákona přechodné dopravní značení <,>
<br> na základě předchozího písemného vyjádření Policie ČR,Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje <,>
<br> Územního odboru Plzeň-venkov pod č.j.KRPP-9153-2/ČJ-2020-031106-48 ze dne 17.1.2020,v roce
<br> 2020 při údržbě silnic II.a III.třídy pro označení pracovního místa nebo místa,kde se nachází závada ve
<br> sjízdnosti,v územním obvodu obce s rozšířenou působností Stod <.>
<br>
<br> Uvedená místa budou označena dle zásad TP 66/2015 (III.vydání) s účinností od 28.1.2020 a jeho
<br> následujících schémat:
<br> 1.v obci: B/1; B/2; B/3; B/5.1; B/5.2; B/7; B/17; B/19; B/24 <.>
<br> 2.mimo obec: C/1; C/2; C/11; C/12; C/13; C/14 <.>
<br>
<br>
<br> Podmínky,za kterých lze provést tímto stanovenou přechodnou úpravu provozu na pozemních
<br> komunikacích:
<br>  Dopravní značení bude používáno výhradně při provádění prací na opravě havárie a následném
<br> uvádění dotčené komunikace do původního sta...

Načteno

edesky.cz/d/3596177

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dnešice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz