« Najít podobné dokumenty

Obec Loděnice - Developerský záměr Moneymania s.r.o. - zástavba území BV3 dle územního plánu obce Loděnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Loděnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obec Loděnice - Moneymania s.r.o. - připomínky k územní studi.pdf
1
<br>
<br>
Developerský záměr – Moneymanisa s.r.o <.>
zástavba území BV3 dle územního plánu obce Loděnice
<br>
<br>
<br> Moneymania s.r.o.(dále „developer“) doručil prostřednictvím ing.arch.Josefa Němečka
<br> Územní studii („ÚS“) lokality označené v územním plánu BV3; lokalita je nazývána „Areál za
<br> Kněží Horou“.K tomu se uvádí:
<br>
<br> Územní plán (dále jen „ÚP“) Loděnice rozhodování v ploše BV3 podmínil v době jeho
<br> zpracování vydáním Regulačního plánu.Obec tehdy pochybila,neboť nestanovila lhůtu pro
<br> jeho vydání.V takovém případě nastupuje lhůta dle stavebního zákona.Ale i ta v minulosti již
<br> marně uplynula.Tím byl nastolen stav,kdy developer není vázán určenou mírou zástavby,její
<br> výškou apod.Mimochodem,totéž platí pro Projekt Skanska Reality a.s <.>
<br> Vedení obce proto ve spolupráci s MěÚ Beroun/Odbor územního plánování docílilo toho,že
<br> developer v lokalitě BV3 na svůj náklad vypracoval Územní studii,která se svým obsahem
<br> blíží Regulačnímu plánu.Jedná se o pracovní podklad,který umožní obci Loděnice komplexně
<br> posoudit předkládané řešení z pohledu možností inženýrské,dopravní a sociální infrastruktury
<br> obce Loděnice.Pokud developer nezohlední připomínky obce,neznamená to,že se obec
<br> nemůže bránit v rámci územního řízení,tj.podávat námitky a následně odvolání proti
<br> územnímu rozhodnutí <.>
<br>
<br> K ÚS samé uvádíme:
<br>
<br> I.Vlastnické poměry:
<br> ÚS vymezuje a reguluje zástavbu v území,avšak nedotýká se (nemůže) stávajících vlastnických
<br> poměrů v něm panujících.Zastavitelná plocha BV3 v katastrálním území Loděnice u Berouna
<br> je složena z pozemků,jejichž vlastníky jsou mimo Moneymanie s.r.o.i další vlastníci <.>
<br> V návaznosti na výše uvedené je nezbytné,aby obec Loděnice měla aktuální informace o stavu
<br> jednání developera s těmito vlastníky,když bez jejich pozemků není celý projekt
<br> realizovatelný.Obdobně toto platí pro vlastnické poměry v katastrálním území Vráž,kam
<br> projekt r...

Načteno

edesky.cz/d/3596169

Meta

Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Loděnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz