« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Obecně závazná vyhláška č.2/2020-novela vyhl.č. 2/2017, kterou se stanoví spádové obvody ZŠ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

02_2020_-_priloha.pdf
Statutární město Brno
Příloha
obecně závazné vyhlášky č.2/2020,kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.2/2017,kterou se
stanoví spádové obvody základních škol,ve znění obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna č.2/2018 a 3/2019
___________________________________________________________________________________________________________
<br>
<br> ________________________________________________________________________________________________________________________
<br>
Datum nabytí účinnosti: 1.3.2020 Strana 1 (celkem 12)
<br>
<br>
Vymezení spádových obvodů základních škol
<br>
1.MČ Brno-střed
<br> Základní škola a mateřská škola Brno,Antonínská 3,příspěvková organizace
Antonínská,Botanická po ul.Burešova (č.1 lichá,po č.18 sudá),Cihlářská po ul.Burešova (od začátku
po č.21 lichá,po č.42 sudá),Janáčkovo nám <.>,Kounicova po ul.Sokolská (od začátku po č.51 lichá <,>
po č.22 sudá),Lidická po ul.Burešova (od začátku po č.63 lichá),Mášova,Mezírka,Slovákova <,>
Smetanova <.>
<br> Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková organizace
Bakalovo nábřeží,Bidláky,Holandská,Křetínská,Polní,Renneská tř.od ul.Poříčí po ul.Vsetínskou
(od začátku po č.27 lichá,od začátku po č.50 sudá),Strážní,Štýřické nábřeží,Vídeňská (č.1 až č.101
lichá),Vojtova,Vsetínská (pouze lichá čísla) <.>
<br> Základní škola a mateřská škola Brno,Horní 16,příspěvková organizace
Bělidla,Celní,Červený kopec,Dvorského,Gallašova,Grmelova,Havlenova,Hluboká,Horní,Jaroslava
Foglara,Jílová,Kamenná,Kamenná čtvrť,Londýnské náměstí,Ludmily Konečné,Oblouková,Opavská <,>
Pod Červenou skálou,Poříčí (č.1c,3,5),Pražákova č.54–69,Pšeník,Renneská třída od ul.Vídeňské
po Vsetínskou (od konce po č.29 lichá,od konce po č.52 sudá),Rovná,Sobotkova,Sovinec,Stráň,Strž <,>
Táborského nábřeží,Vídeňská (č.2 až č.96 sudá),Vinohrady,Vsetínská (pouze sudá čísla),Vysoká <.>
<br> Základní škola Brno,Hroznová 1,příspěvková organizace
Bauerova,XXXXXXXXX XXXXXXX,Hlávkova,Hlinky,Hroznová,Jeř...
vyhlaska_c_2_2020_-_novela_vyhlasky_c_2_2017__kterou_se_stanovi_spadove_obvody_ZS.pdf
Statutární město Brno
<br> Právní předpisy 2020
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna,Dominikánské náměstí 196/1,601 67 Brno,tel 542 173 590,e-mail: informace@brno.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obecně závazná vyhláška č.2/2020 <,>
<br>
<br> kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.2/2017,kterou se
stanoví spádové obvody základních škol,ve znění obecně závazných vyhlášek statutárního města
Brna č.2/2018 a 3/2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: 1.3.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Datum nabytí účinnosti: 1.3.2020 Strana 2 (celkem 2)
<br> Statutární město Brno
<br>
<br> Obecně závazná vyhláška č.2/2020 <,>
<br>
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.2/2017,kterou se
stanoví spádové obvody základních škol,ve znění obecně závazných vyhlášek statutárního města
<br> Brna č.2/2018 a 3/2019
<br>
<br>
<br> Zastupitelstvo města Brna se na svém Z8/14.zasedání dne 11.2.2020 usneslo vydat na základě ustanovení
<br> § 178 odst.2 písm.b) zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném
<br> vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h)
<br> zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou
<br> vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br>
<br>
<br> Článek 1
<br>
<br> Příloha obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.2/2017,kterou se stanoví spádové obvody
<br> základních škol,ve znění obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna č.2/2018 a 3/2019,se zrušuje
<br> a nahrazuje přílohou této vyhlášky <.>
<br>
<br>
<br> Článek 2
<br> Účinnost
<br>
<br> Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> JUDr.XXXXXXX XXXXXXX
<br> primátorka města Brna
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXX XXXXXX
...

Načteno

edesky.cz/d/3596154


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz