« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Obecně závazná vyhláška č.1/2020-novela vyhl.č. 3/2017, kterou se stanoví spádové obvody MŠ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

01_2020_-_priloha.pdf
Statutární město Brno
Příloha
obecně závazné vyhlášky č.1/2020,kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.3/2017,kterou se
stanoví spádové obvody mateřských škol,ve znění obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna č.1/2018 a 2/2019
___________________________________________________________________________________________________________
<br>
<br> ________________________________________________________________________________________________________________________
<br>
Datum nabytí účinnosti: 1.3.2020 Strana 1 (celkem 15)
<br>
<br>
Vymezení spádových obvodů mateřských škol
<br>
1.MČ Brno-střed
<br> Základní škola a mateřská škola Brno,Antonínská 3,příspěvková organizace
Antonínská,Bayerova mezi ulicemi Kotlářská a Burešova,Botanická mezi ulicemi Antonínská a Burešova <,>
Burešova,Cihlářská,Husova 5,Smetanova mezi ulicemi Lidická a Botanická,Tyršův sad <.>
<br> Mateřská škola Brno,Bílého 24,příspěvková organizace
Barvičova,Bílého,XXXXXXXXX XXXXXXX,Dostálova,Fr.Stránecké,Havlíčkova,Hlávkova,Husova 5 <,>
Kampelíkova mezi ulicemi Barvičova a Lerchova,Kaplanova,Klácelova,Lerchova,Pavlíkova,Preslova <,>
Rezkova,Rudišova,Sedlákova,Soukopova,Wanklova,Wolkrova <.>
<br> Mateřská škola Brno,Francouzská 50,příspěvková organizace
Bratislavská (od ulice XXXXX do č.XX sudá a č.XX lichá),Cejl (sudá čísla od ulice Soudní do č.64) <,>
Francouzská (sudá č.2–62),Hvězdová (lichá čísla),Husova 5,Tkalcovská (sudá čísla),Soudní (lichá čísla) <.>
<br> Základní škola a mateřská škola Brno,Horní 16,příspěvková organizace
Červený kopec,Husova 5,Rovná,Stráň,Strž,Vinohrady (po hranici městské části) <.>
<br> Mateřská škola "Na kopečku u zvonečku",Brno,Horní 17,příspěvková organizace
Celní,Horní,Husova 5,Jílová <.>
<br> Základní škola a mateřská škola Brno,Husova 17,příspěvková organizace (mateřská škola Jánská 22)
Beethovenova,Běhounská,Divadelní,Dvořákova,Františkánská,Husova 5,Jakubské nám <.>,Jánská <,>
Jezuitská,Josefská,Kobližná,Kozí,Malinovského...
vyhlaska_c_1_2020_-_novela_vyhlasky_c__3_2017__kterou_se_stanovi_spadove_obvody_MS.pdf
Statutární město Brno
<br> Právní předpisy 2020
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna,Dominikánské náměstí 196/1,601 67 Brno,tel 542 173 590,e-mail: informace@brno.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obecně závazná vyhláška č.1/2020 <,>
<br>
<br> kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.3/2017,kterou se
stanoví spádové obvody mateřských škol,ve znění obecně závazných vyhlášek statutárního města
Brna č.1/2018 a 2/2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: 1.3.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Datum nabytí účinnosti: 1.3.2020 Strana 2 (celkem 2)
<br> Statutární město Brno
<br>
<br> Obecně závazná vyhláška č.1/2020 <,>
<br>
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.3/2017,kterou se
<br> stanoví spádové obvody mateřských škol,ve znění obecně závazných vyhlášek statutárního města
<br> Brna č.1/2018 a 2/2019
<br>
<br>
<br> Zastupitelstvo města Brna se na svém Z8/14.zasedání dne 11.2.2020 usneslo vydat na základě ustanovení
<br> § 178 odst.2 písm.b) a § 179 odst.3 zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším
<br> odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s § 10 písm.d)
<br> a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto
<br> obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br>
<br>
<br> Článek 1
<br>
<br> Příloha obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.3/2017,kterou se stanoví spádové obvody
<br> mateřských škol,ve znění obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna č.1/2018 a 2/2019,se zrušuje
<br> a nahrazuje přílohou této vyhlášky <.>
<br>
<br>
<br> Článek 2
<br> Účinnost
<br>
<br> Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> JUDr.XXXXXXX XXXXXXX
<br> primátorka města Brna
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> M...

Načteno

edesky.cz/d/3596153

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz