« Najít podobné dokumenty

Obec Mišovice - Poptávka na zatrubnění Mišovického potoka v místní části Svučice ve vlastnictví Obce Mišovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mišovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Poptávka na zatrubnění Mišovického potoka v místní části Svučice ve vlastnictví Obce Mišovice
OBEC MIŠOVICE
<br> IČ 00511722
<br> Mišovice 20
<br> 398 04 ČIMELICE Mišovice 14.února 2020
<br> Poptávka na zatrubnění části Mišovického potoka v místní části Svučice ve Vlastnictví Obce Mišovice <.>
<br> Obec Mišovice jako vlastník pozemku parc.č.897/1 a parc.č.897/4 V k.ú.Svučice požaduje provést zatrubnění části Mišovického potoka V délce cca.80 metrů ato Vlastním potrubím TZH DN 600.Trasa požadovaného zatrubnění je mezi domy čp.15 a čp.31 V místní části Svučice <.>
<br> Předpokládané práce :
<br> Zemní práce
<br> -odstranění pařezů
<br> -čištění koryta
<br> -hloubení rýhy
<br> -Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny do 2000 metrů -nakládání Výkopku
<br> -zásyp sypanínou
<br> -dorovnání terénu
<br> -obsypání potrubí
<br> Vodorovné konstrukce -lože pod potrubí
<br> Trubní vedení -kanalizační přípojka -montáž potrubí -obetonování potrubí
<br> Požadavek zadavatele : - dílo provést V trase stávajícího toku Mišovického potoka.- použitá technologie pokládky potrubí bude provedena podle technologických listů výrobce ( dodavatele ) a technologických norem pro tento typ potrubí.- fmanční vyrovnání bude provedeno jednorázově po řádném předání a převzetí stavby <.>
<br> Zadavatel poskytne zhotoviteli : - sociální zařízení (WC) V docházkové vzdálenosti - likvidaci dřevní hmoty
<br> Zadavatel požaduje : Nabídku zhotovitele předložit ve formě písemné nabídky s uvedením těchto položek:
<br> - rozsah prací
<br> - ceny Včetně DPH
<br> - záruční doba na provedenou práci
<br> - dodávka,montáž a předání díla do konce měsíce října 2020 - nej sme plátci DPH
<br> Vybraný zhotovitel po informaci o jeho výběru připraví bezodkladně smlouvu o dílo <.>
<br> Celý postup při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu,upravuje Směrnice obce Mišovice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválené zastupitelstvem obce Mišovice dne 14.3.2017.Tato je volně k nahlédnutí na webových stránkách obce Mišovice <.>
<br> Zadavatel zhotoviteli zajistí po telefonické dohodě vstup na stavbu k proveden...

Načteno

edesky.cz/d/3596117

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mišovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz