« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Návrh rozpočtu obce Lesná na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu obce Lesná na rok 2020
Návrh rozpočtu obce Lesná na rok 2020
<br> Příjmy (v tis.Kč)
<br> Pol.1111 Daň z příjmu fyz.osob placená plátci 230,0 XXX.XXXX Daň z příjmu fyz.osob placená poplatníky 10,0 XXX.XXXX Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 26,0 XXX.XXXX Daň z příjmu právnických osob XXX,X Pol.1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 20,4 Pol.1211 Daň z přidané hodnoty 547,7 Pol.1340 Poplatek za provoz systému KO 40,0 XXX.XXXX Poplatek ze psů X.X Pol.1343 Poplatek za užívání veřejného prostoru 2,0 XXX.XXXX Poplatek ze vstupného XX,X Pol.1381 Daň z hazardních her 6,0 XXX.XXXX Daň z nemovitostí ' XXX,X Pol.4112 Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 68,1 Pol.4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 50,0 XXX.XXXX Pronájem pozemků XX,X Pol.XXXX Podpora ostaních produkčních činností (lesní hospodářství) 360,0 XXX.XXXX Odvád.a čišť.odp.vod a nakládání s kaly (stočné) 4,2 Pol.2141 Bankovní úroky 0,2 Pol.2310 Prodej železa 2,0 XXX.XXXX Využívání a zneškodňování komunál.odpadů-EKO-KOM XX,0
<br> Příjmy Celkem 1900,0
<br> Vystaveno: 14.2.2020
<br> Sejmuto:
<br> Ing.XXXXXXX XXXXX
<br> starosta obce
<br> Návrh rozpočtu obce Lesná na rok 2020
<br> Výdaje (v tis.Kč)
<br> & 1032 Podpora ost.produkčních činností-lesní hospodářství 400,0 9 1070 Rybářství-rybníky 2,0 5 2212 Silnice 1,0 5 2219 Ostat.záležistosti pozemních komunikací-údržby,opravy,dopr.značení 349,1 5 3319 Ost.záležitosti kultury-kronika 2,5 5 3392 Zájmová činnost v kultuře-kulturní dům 10,0 Zálež.kultury,církví a sdě|.prostředků -kap|ičky,věcné dary (dárkové & 3399 balíčky,školní potřeby pro žáky) 50,0 5 3421 Využití volného času dětí a mládeže 15,0 9 3631 Veřejné osvětlení 21,0 9 3636 Územní rozvoj-Mikroregion Stražiště 48,0 Komunální služby a územní rozvoj j.n.-opravy,údržby budov a 9 3639 staveb.materiá| 200,0 5 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů,kontajnery 45,0 9 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 20,0 5 3745 Péče o vzhled obce a veřejná zeleň-sečení,výsadby 65,0 5 5512 Požární ochrana 20,0 & 6112 Zast...

Načteno

edesky.cz/d/3596115

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lesná (okres Pelhřimov)
31. 03. 2020
31. 03. 2020
31. 03. 2020
31. 03. 2020
21. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz