« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Návrh rozpočtu obce Lesná na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu obce Lesná na rok 2020
Návrh rozpočtu obce Lesná na rok 2020
<br> Příjmy (v tis.Kč)
<br> Pol.1111 Daň z příjmu fyz.osob placená plátci 230,0 XXX.XXXX Daň z příjmu fyz.osob placená poplatníky 10,0 XXX.XXXX Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 26,0 XXX.XXXX Daň z příjmu právnických osob XXX,X Pol.1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 20,4 Pol.1211 Daň z přidané hodnoty 547,7 Pol.1340 Poplatek za provoz systému KO 40,0 XXX.XXXX Poplatek ze psů X.X Pol.1343 Poplatek za užívání veřejného prostoru 2,0 XXX.XXXX Poplatek ze vstupného XX,X Pol.1381 Daň z hazardních her 6,0 XXX.XXXX Daň z nemovitostí ' XXX,X Pol.4112 Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 68,1 Pol.4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 50,0 XXX.XXXX Pronájem pozemků XX,X Pol.XXXX Podpora ostaních produkčních činností (lesní hospodářství) 360,0 XXX.XXXX Odvád.a čišť.odp.vod a nakládání s kaly (stočné) 4,2 Pol.2141 Bankovní úroky 0,2 Pol.2310 Prodej železa 2,0 XXX.XXXX Využívání a zneškodňování komunál.odpadů-EKO-KOM XX,0
<br> Příjmy Celkem 1900,0
<br> Vystaveno: 14.2.2020
<br> Sejmuto:
<br> Ing.XXXXXXX XXXXX
<br> starosta obce
<br> Návrh rozpočtu obce Lesná na rok 2020
<br> Výdaje (v tis.Kč)
<br> & 1032 Podpora ost.produkčních činností-lesní hospodářství 400,0 9 1070 Rybářství-rybníky 2,0 5 2212 Silnice 1,0 5 2219 Ostat.záležistosti pozemních komunikací-údržby,opravy,dopr.značení 349,1 5 3319 Ost.záležitosti kultury-kronika 2,5 5 3392 Zájmová činnost v kultuře-kulturní dům 10,0 Zálež.kultury,církví a sdě|.prostředků -kap|ičky,věcné dary (dárkové & 3399 balíčky,školní potřeby pro žáky) 50,0 5 3421 Využití volného času dětí a mládeže 15,0 9 3631 Veřejné osvětlení 21,0 9 3636 Územní rozvoj-Mikroregion Stražiště 48,0 Komunální služby a územní rozvoj j.n.-opravy,údržby budov a 9 3639 staveb.materiá| 200,0 5 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů,kontajnery 45,0 9 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 20,0 5 3745 Péče o vzhled obce a veřejná zeleň-sečení,výsadby 65,0 5 5512 Požární ochrana 20,0 & 6112 Zast...

Načteno

edesky.cz/d/3596115

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz