« Najít podobné dokumenty

Obec Kunkovice - Pozvánka na Zasedání zastupitelstva obce Kunkovice, které se uskuteční dne 25.2.2020 v 18.30 hod

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kunkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na Zasedání zastupitelstva obce Kunkovice, které se uskuteční dne 25.2.2020 v 18.30 hod
Obecní úřad Kunkovice,Kunkovice 30,768 13 Litenčice
<br> INFORMACE o konání zasedání Zastugitelstva obce Kunkovice
<br> Obecní úřad Kunkovice v souladu s ustanovením 5 93 odst.1 zákona č.12812000 Sb.<.> o obcích (obecní zřízení),v platném znění.informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Kunkovice,svolaného starostou obce Kunkovice v souladu s 5 91 odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: Obecní úřad Kunkovice,Kunkovice č.p.30 (zasedací místnost) Doba konání: 25.2.2020 od 18:30 hodin
<br> Navržený program:
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu (5 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele <.>
<br> 2) Projednání a schválení programu <.>
<br> 3) Inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku a kontroly pokladny za rok 2019 <.>
<br> 4) Nabídka leteckého fotografování obce <.>,__-.-.„__ __ __-„___
<br> 5) Různé provozní záležitostí.EUBE-£; o; „am „.<.> “QT &) Diskuze.' ' — “=“—"vč ?) Závěr.c.5
<br> *; l
<br> V Kunkovicích,dne 13.2.2020
<br> lng.XXXXX XXXXXXX,DiS.starosta obce Vyvěšeno na úřední desce dne: 13.2.2020 ? __„ „;;-;
<br> r i'
<br> Sejmuto : úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/3596112

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kunkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz