« Najít podobné dokumenty

Obec Rozseč (Žďár nad Sázavou) - Usnesení SVK ze dne 30.1.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rozseč (Žďár nad Sázavou).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Svaz vodovodů a kanalizací Zďársko,Vodárenská 2,Zďár nad Sázavou
<br> ZÁPIS a USNESENI
<br> ze zasedání předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Zďársko dne 30.1.2020 Úvodem jednání,které se konalo V sídle SVK Žďársko,bylo předsednictvo SVK Žďársko (P-SVK) informováno o činnosti K-SVK,0 jednáních se členskými obcemi,VAS a dalšími subjekty ohledně příprav a realizací akcí SVK.Následně byl projednán a schválen program zasedání,navržený kanceláří SVK Žďársko ( K—SVK ) — viz následující body 1.) _ 12).Přítomno: 9 členů P-SVK - viz prezence; při rozdílném hlasování bude toto jmenovitě uvedeno <.>
<br> Hlasování: Pro — Proti — Zdržel se
<br> 1.) Kontrola usnesení P-SVK ze dne 19.12.2019
<br> P—SVK vzalo na vědomí plnění usnesení ze dne 19.12.2019 a uložilo pokračovat na dříve rozpracovaných úkolech,které trvají.9 - 0 - 0
<br> Z.) Rozpočtové opatření č.10 !2019
<br> P—SVK schválila Rozpočtové opatření č.10 l 2019,kterým se mění příjmy a výdaje rozpočtu SVK Zďársko na rok 2019 takto:
<br> V příjmech: 94.733.977,28 Kč Ve výdajích: 94533977,28 Kč
<br> Celkový rozpočet SVK Žďársko za rok 2019 činí: 383.974.359,82 Kč 9 — 0 — 0
<br> 3.) Vnitrosměrnice SVK Žďársko
<br> P—SVK vzalo na vědomí informace o přípravě návrhů,změn a doplnění vnitrosměrnic SVK Žďársko,jejich schválení se předpokládá na následujícím předsednictvu SVK.9 - 0 - 0
<br> 4.) Potvrzení rozhodnutí per rollam
<br> Na základě Stanov SVK,jsou rozhodnutí P-SVK,jež byla přijata způsobem „Per rollam“ za období 20.12.— 29.1.2020,zanesena do dnešního zápisu takto:
<br> odeslána 7.1.2020 Výběrové řízení zhotovitele akce: cena Kč bez DPH
<br> „Oslavice - Novostavba VaK v lokalitě Záhumenice a v lokalitě Necidův kopec“
<br> Nejlepší nabídka: GREMIS s.r.o <.>,Velké Meziříčí
<br> Cena zakázky: 5.341.091,- Kč bez DPH /100% hradí obec/; 9 - 0 - 0 odesláno 23.1.2020
<br> 3) Smlouva o technické pomoci s VAS a.s <.>,divize Žďár n.S.na zpracování podkladů pro přípravu žádosti o poskytnutí podpory v rámci Národního programu život...

Načteno

edesky.cz/d/3596103

Meta

EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Stavební informace   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rozseč (Žďár nad Sázavou)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz