« Najít podobné dokumenty

Obec Krty - Veřejná vyhláška - rozhodnutí - prodloužení platnosti - Krty - obecní vodovod

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krty.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - rozhodnutí - prodloužení platnosti - Krty - obecní vodovod.pdf (1.42 MB)
Městský úřad Jesenice stavební odbor Mírové náměstí 368,270 33 Jesenice u Rakovníka
<br> Spisová ZN.2195/17/2017 Jesenici 12.2.2020 Č.j.: 418/20
<br> Vyřizuje: Makovský
<br> Tel.: 311440157
<br> E-maiI: ;.šjtšínglywmi
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Jesenice,stavební odbor,jako stavební úřad příslušný podle & 13 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),na podkladě žádosti O prodloužení platnosti územního rozhodnutí,kterou dne 1.11.2019 podalo sdružení
<br> Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka,IČ: 47019549,Frant.Diepolta 1870,269 01 Rakovník
<br> (dále jen "žadatel"),podle 5 93 odst.3 stavebního zákona prodlužuje
<br> () 5 roků ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost územního rozhodnutí pod č.j.3310/17 spis.zn.2195/17/2017 ze dne 25.9.2017 na stavbu nazvanou:
<br> KRTY _ OBECNÍ VODOVOD
<br> na pozemcích parc.č.1293,1275/4,st.4/1,1286/1,1266/5,1339,1275/2,1338/2,1265/11,1320/5,1320/7,1347,1275/3,1275/1 a 1348/1 v katastrálním území Krty <.>
<br> Účastníci řízení,na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
<br> Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka,Frant.Diepolta 1870,269 01 Rakovník Obec Krty,Krty č.p.51,270 33 Krty
<br> Správa železniční dopravní cesty,státní organizace,Dlážděná 1003/7,11000 Praha 1
<br> Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,příspěvková organizace,Zborovská 81/11,15000 Praha 5 — Smíchov
<br> Odůvodnění:
<br> Vydané územní rozhodnutí platí ve smyslu š 93 odst.1 stavebního zákona dva XXXX XXX dne,kdy nabylo právní moci.Před uplynutím této lhůty požádal žadatel o prodloužení jeho platnosti,kde důvodem je koordinace povolení obecního vodovodu s dodatečně navrženými prodlouženími 3 vodovodních řadů.Územní rozhodnutí na 3 vodovodní řady bylo vydáno dne 16.4.2019 a poté začaly práce na DSP,které zatím nejsou zcela dokončeny.Stavební povolení pr...

Načteno

edesky.cz/d/3596099

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krty      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz