« Najít podobné dokumenty

Obec Bezděkov pod Třemšínem - Pozvánka na ZO 13.2.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bezděkov pod Třemšínem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na ZO 13.2.2020
P O Z V Á N K A
<br> na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bezděkov pod Třemšínem <,>
které se bude konat ve čtvrtek 13.2.2020 od 19,00 hodin v budově obecního úřadu
<br>
<br>
<br> Navržený program:
<br>
<br>
1.Zahájení
1.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
1.Kontrola plnění přijatých usnesení z minulého zasedání
1.Projednání Obecně závazné vyhlášky č.1/2020
1.Projednání Řádu ohlašovny požáru
1.Projednání žádosti o individuální dotaci
1.Projednání Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území MAS Podbrdsko
1.Diskuse
1.Závěr
<br>
<br>
<br> Vilém Trčka
Vyvěšeno dne 6.2.2020 starosta obce
Sňato 14.2.2020
<br>
Na úřední elektr.desku 6.2.2020
Sňato dne 14.2.2020

Načteno

edesky.cz/d/3596090

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bezděkov pod Třemšínem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz