« Najít podobné dokumenty

Obec Nemyslovice - Výroční zpráva o poskytování informací dle zák. č. 106 za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nemyslovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva o poskytování informací dle zák. č. 106 za rok 2018
Obec Nemyslovice
Nemyslovice 59,294 29 Bezno,tel.: +420 606 629 566
<br> www.nemyslovice.cz E-MAIL: obec@nemyslovice.cz IČO:00509451
<br> Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č.106/1999 Sb.<,>
o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) za rok
2018
<br> Na Obecní úřad v Nemyslovicích byly v roce 2018 podány žádosti o poskytnutí informace
podle zákona:
<br> Počet podaných žádostí o informace (§ 18 odst.1 písm.a): 8
<br> Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (písm.b): 0
<br> Opis podstatných částí každého rozhodnutí soudu (písm.c): 0
<br> Výčet poskytnutých licencí (písm.d): 0
<br> Počet stížností podaných podle § 16 a § 18,odst.1 písm.e): 0
<br> Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona (písm.f): 2
<br>
<br> Informace poskytuje obec Nemyslovice občanům způsobem v obci obvyklým:
<br> a) informace poskytovanými pracovníky obecního úřadu občanům písemně,telefonicky <,>
osobně či e-mailem
<br> b) na webových stránkách obce www.nemyslovice.cz
<br> c) informace vyvěšenými na elektronické úřední desce,úřední desce obecního úřadu
<br>
<br>
<br> Ing.XXXX XXXXX ml <.>
<br> starosta obce
<br> Nemyslovice dne 29.1.2019

Načteno

edesky.cz/d/3596089

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nemyslovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz