« Najít podobné dokumenty

Obec Vrátno - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrátno , dne 13.11.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrátno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrátno , dne 13.11.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrátno,dne 13.11.2019,od 18.30 hod <.>,v místním pohostinství <.>
<br>
Program :
<br> 1.Zahájení
2.Mikulášská besídka
3.Vyhlášky,platné od 1.1.2020
4.Žádosti
5.Došlá pošta
6.Diskuse
7.Závěr
<br>
<br> Účast dle prezenční listiny : Formánková,Janíčková,Lojek,Vízner <,>
Studený,Šíma
Omluveni : XXXXXXXXX XXXX
Zastupitelstvo je usnášení schopné <.>
<br>
X.Zahájení
<br> Zasedání zahájila starostka Formánková v 18.45 hod <.>,přivítala Všechny přítomné hosty a 1.zastupitele.Přečetla stávající program zasedání a požádala,zda má některý ze zastupitelů návrh na další bod do programu.Nebyly z řad zastupitelů podány žádné další body.Starostka po té dala ke schválení do programu,přidaný bod č.1,a to schválení Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020-2022.Potom,požádala o návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu.Byly dány návrhy na zapisovatele p.Studený,ověřovatele,byl dán návrh na p.Šíma,p.Mikuláše
<br> Návrh usnesení :
<br> Zastupitelstvo nepodalo žádné další návrhy a nemělo námitek k programu.Starostka dala ke schválení program i s přidaným bodem č.1 a zapisovatelem zápisu a ověřovateli zápisu <.>
Výsledek hlasování : Pro 6,Proti 0,Zdrželi se 0
<br> 2.Mikulášská besídka
<br> V tomto bodě starostka požádala přítomné zastupitele na návrh ohledně Mikulášské besídky,a to na hodnotu balíčku,zabezpečení,apd.Navrhla hodnotu balíčku 280.- kč a pohoštění pro děti rodičů,kteří jsou trvale hlášeni v obci.Dále požádala o návrh termínu,kdy se bude besídka pořádat.Byl dán návrh na 7.12.2019 od 17.00hodin,v místním hostinci.Další návrhy nebyly podány.Se zabezpečením balíčků vypomůžou místní občané a zastupitelstvo.Zastupitelé se vyjádřili kladně a nepodali žádné námitky a další podněty.Dále informovala zastupitele o XXX,že obec zakoupí nové kostýmy,za stávající poškozené <.>
<br> Návrh usnesení :
<br> Zastupitelstvo schvaluje Mikulášskou besídku jak byla navrhnuta a schvaluje i zakoupení nových kostýmů <.>
Výsledek hlasování: Pro 6,Proti 0,Zdrželi...

Načteno

edesky.cz/d/3596083

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrátno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz