« Najít podobné dokumenty

Obec Čachotín - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čachotín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde.
PasProRea s.r.o.<,>
Homole 198,370 01 Homole
Zpracoval: XXXXXX XXXXXX
Kontroloval: XXXXXXXX XXXX
<br> Datum: Listopad XXXX
<br> PASPORT A PROJEKT
SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> A DOPRAVNÍHO ZAŘÍZENÍ
OBCE ČACHOTÍN
<br> GRAFICKÁ ČÁST
<br>
<br> Přehledka
<br> PasProRea s.r.o <.>
Homole 198
370 01 Homole
<br> Vypracoval: XXXXXX XXXXXX
Kontroloval: XXXXXXXX XXXX
Datum: Listopad XXXX
<br> mapa č.X
<br> mapa č.2
<br>
<br> Obec Čachotín
Pasport a projekt svislého dopravního
<br> značení a dopravního zařízení
<br> mapa č.(1)
<br> Legenda:
<br> 1c
<br> 1d
<br> I/3
<br> II/345
<br> III/3045
<br> místní komunikace III.třídy
<br> místní komunikace IV.třídy
<br> silnice I.třídy
<br> silnice II.třídy
<br> silnice III.třídy
<br> účelová komunikace
<br> komunikací:
<br> dopravního značení:
<br> nové nebo změněné
<br> stávající
<br> odstraněné
<br> P 2
<br> P 2
<br> P 2
<br> dráha
<br>
<br> Obec Čachotín
Pasport a projekt svislého dopravního
<br> značení a dopravního zařízení
<br> mapa č.(2)
<br> Legenda:
<br> 1c
<br> 1d
<br> I/3
<br> II/345
<br> III/3045
<br> místní komunikace III.třídy
<br> místní komunikace IV.třídy
<br> silnice I.třídy
<br> silnice II.třídy
<br> silnice III.třídy
<br> účelová komunikace
<br> komunikací:
<br> dopravního značení:
<br> nové nebo změněné
<br> stávající
<br> odstraněné
<br> P 2
<br> P 2
<br> P 2
<br> dráha
<br>
Stránka 2
Stránka 3
Stránka 4
Stránka 5
zde.
1
<br>
<br> Městský úřad Chotěboř
Odbor dopravy a přestupků
<br> Trčků z Lípy 69,583 01 Chotěboř
<br>
<br>
Č.j.: MCH-5882/2020/ODAP/BJ
<br> Sp.zn.:
<br> Dne:
<br> SZ-MCH-27207/2019/ODAP/BJ
<br> 6.února 2020
<br> Vyřizuje: XXXXXXXXXXX XXXXXXX
<br> Telefon: XXXXXXXXX
<br> E-mail: blazejovska@chotebor.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Chotěboř,Odbor dopravy a přestupků,jako příslušný správní orgán obce s rozšířenou
<br> působností podle § 124 odst.6,zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
<br> a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,na základě
<br> žádosti ze dne 13.12.2019,kterou podala Obec Čachotín,(IČO 00267261),Čachotín 77 <,>
<br> 583 01 Chotěboř,zast.PasProRea s.r.o <.>,(IČO 02343100),Holkov 32,382 32 Velešín,po vyjádření
<br> Policie ČR,Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina,Územního odboru Havlíčkův Brod <,>
<br> Dopravního inspektorátu,č.j.: KRPJ-127641-1/ČJ-2019-161606-MULL,ze dne 06.12.2019,podle
<br> § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e
<br> místní úpravu provozu na silnici třetí třídy č.III/3468 a na místních a veřejně přístupných
<br> účelových komunikacích v obci Čachotín a to formou umístění svislých stálých dopravních
<br> značek a dopravních zařízení dle grafické přílohy <.>
<br> Za podmínek:
<br> Provedení dopravních značek: svislé stálé dopravní značky v reflexní úpravě s životností 10 let
<br> budou instalovány na pozinkované trubce ukotvené do betonové patky za dodržení stávajícího
<br> průjezdného profilu silnice <.>
<br> Důvod stanovení místní úpravy provozu: zvýšení bezpečnosti silničního provozu v dotčené lokalitě <.>
<br> Jedná se o doplnění dopravního značení a zařízení dle dokumentu „Pasport a projekt svislého
<br> dopravního značení a dopravního zařízení obce Čachotín“ <.>
<br> Termín: osazení dopravního značení bude provedeno ...

Načteno

edesky.cz/d/3596051

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čachotín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz