« Najít podobné dokumenty

Obec Starý Vestec - Výroční zpráva za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Starý Vestec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb <.>
<br> za rok 2019
Povinný subjekt: Obec Starý Vestec IČO 00640590
<br> Starý Vestec 67
<br> 289 16 Přerov nad Labem
<br>
<br> Číselný údaj/
<br> komentář
<br>
<br> a.1) Počet podaných žádostí o informaci za kalendářní rok
<br>
<br>
<br> 4
<br>
<br> a.2) Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
<br>
<br>
<br> 0
<br>
<br> b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
<br>
<br>
<br> 0
<br>
<br> c.1) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání
<br> zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
<br>
<br>
<br> Nebyly
<br>
<br> c.2) Přehled všech výdajů,vynaložených v souvislosti se soudními
<br> řízeními ve věci přezkoumání zákonnosti odmítnutí žádosti
<br>
<br>
<br> Nevznikly
<br>
<br> d) Výčet poskytnutých výhradních licencí
<br>
<br>
<br> 0
<br>
<br> e) Počet stížností podaných podle §16a tohoto zákona,důvody jejich
<br> podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
<br>
<br>
<br> 0
<br>
<br>
<br> f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
<br>
<br>
<br> Nebyly
<br> požadovány
<br>
<br>
<br> Komentář:
<br> a.1) Žádosti se týkaly ve dvou případech provozu technického zařízení na měření rychlosti
<br> vozidel,projíždějících obcí po silnici II/611,v jednom případě účinkování moderátora v obci <,>
<br> v jednom případě přestupkových řízení <.>
<br>
<br> Zpracoval: Ing.XXXXXX XXX,starosta obce
<br>
<br> Zveřejněno: XX.2.2020

Načteno

edesky.cz/d/3596050

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Starý Vestec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz