« Najít podobné dokumenty

Obec Mirošov - Rozvojový strategický dokument obce Mirošov na období 2020 - 2024 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mirošov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozvojový strategický dokument obce Mirošov na období 2020 - 2024.pdf [1,38 MB]
nmČ.mam.Ý áňnv ňč u yj eÝ
pmek s č r ň
<br> moj č s ynmŠm <.>
<br> <,>
r v mopmoD NUNU C NUNŠ
<br>
<br> VozvoHový strJt79É6Ký f oKum7nt
<br> Název obce: Mirošov
<br> Obecní úřad: Mirošov
<br> Internetové stránky obce:
<br> Starosta obce:
<br> Místostarosta obce:
<br> www.obecmirosov.cz
<br> XXXXX XXXX
<br> Tel.Mobil: XXX XXX XXX
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> Tel.Mobil: XXX XXX XXX
<br> Návrh Rozvojového strategického dokumentu byl projednán a schválen na verejnem
15.zasedání Zastupitelstva obce Mirošov dne 17.ledna 2020,usnesením č 85/15/2020
(pořadové číslo,číslo schůze,rok) <.>
<br> ~.----··· --··---=---- ··•~.<.> -.= •••••••••••••••••••••••••••••••
Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> ť)
<br> 'i /c.<.>.<.>,<.>.- I '
I' f'·-,-l/ l,<,> -,<,> <.>
<br> XXXXX XXXX
<br> místostarosta starosta
OBEC
<br> MIROŠO\l'
<br>
<br> EúsJ0
1.Úvod 4
<br> 2.SITUAČNÍ ANALÝZA OBCE MIROŠOV 6
<br> 2.1.Charakteristika obce Mirošov 6
<br> 2.2.Obyvatelstvo a hospodaření obce Mirošov 7
<br> 3.SWOT ANALÝZA OBCE MIROŠOV 8
<br> 3.1.Silné stránky obce Mirošov 8
<br> 3.2.Slabé stránky obce Mirošov 9
<br> 3.3.Příležitosti pro obec Mirošov 10
<br> 3.4.Ohrožení obce Mirošov 11
<br> 4.STRATEGIE 12
<br> 4.1.Vize obce Mirošov 12
<br> 4.2.Strategické oblasti rozvoje a priority 12
<br> 4.3.Plánované záměry dle jednotlivých strategických oblastí 12
<br> 4.4.Předpokládaná realizace rozvojového strategického plánu 13
<br> S.ZÁMĚRY BUDOUCÍHO ROZVOJE 13
<br> 5.1.Dokončení oprav kostela v Mirošově a kaple v Jedlově 13
<br> 5.2.Úprava návesních ploch v Mirošově a Jedlově 14
<br> 5.3.Výstavba víceúčelového sportoviště 14
<br> 5.4.Rekonstrukce a odbahnění obou obecních rybníků 14
<br> S.S.Dokončení hasičské zbrojnice a garáže s možností vytvoření jedné bytové jednotky
15
<br> 5.6.Dopravní infrastruktura 15
<br> 5.7.Oprava přívodu vody v části Mirošov 16
<br> 5.8.Rekonstrukce veřejného osvětlení.16
<br> 5.9.Rekonstrukce budovy obecního úřadu 16
<br> 5.10.Plán čištění odpadních vod a snížení tvorby netříděného odpadu 16
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/3596049

Meta

Rozpočet   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mirošov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz