« Najít podobné dokumenty

Obec Obrubce - Odvoz odpadu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Obrubce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odvoz odpadu
Obecní úřad Obrubce
Obrubce 65
294 04 Dolní Bousov
<br> Email: obrubce-obec@seznam.cz Telefon: 737 383 151 www.obrubce.e-obec.cz
<br> Dne 13.02.2020
<br>
<br> Nebezpečný a velkoobjemový odpad
<br>
V neděli 29.03.2020 v 8.30 hod.proběhne odvoz nebezpečného
odpadu <.>
Odpad můžete navážet 29.03.2020 od 8.00 hod za prodejnu potravin <,>
kde bude přebírán zástupcem určeným obcí <.>
<br> Nebezpečným odpadem se rozumí:
<br> - Obaly – obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito
látkami znečištěné
<br> - barvy
- olej a tuk
- autobaterie
<br> Budou odvezeny pouze odpady roztříděné podle druhu odpadu a v řádně
uzavřených obalech
<br>
Dále:
- elektrozařízení – lednice,mrazničky,televizory,monitory a zářivky <.>
<br> Zařízení musí být kompletní,tj.nesmí chybět žádné podstatné součásti
a nesmí být demontované
<br> - olej motorový a převodový bez příměsí a nečistot
- drobné baterie a monočlánky
<br> Odvážen bude pouze odpad a elektrozařízení pocházející z domácností! Odvoz se netýká
odpadů z podnikatelské činnosti.Dále nebude odvezen Azbest a asfalt
<br> Jiné druhy odpadu nebo elektrozařízení nebudou odvezeny <.>
<br>
<br>
<br> V sobotu 18.04.2020 od 9.00 do 11.00 hod.bude přistaven kontejner
na velkoobjemový odpad v areálu firmy Chemicor <.>

Načteno

edesky.cz/d/3596043

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Obrubce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz