« Najít podobné dokumenty

Obec Obrubce - Odvoz odpadu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Obrubce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odvoz odpadu
Obecní úřad Obrubce
Obrubce 65
294 04 Dolní Bousov
<br> Email: obrubce-obec@seznam.cz Telefon: 737 383 151 www.obrubce.e-obec.cz
<br> Dne 13.02.2020
<br>
<br> Nebezpečný a velkoobjemový odpad
<br>
V neděli 29.03.2020 v 8.30 hod.proběhne odvoz nebezpečného
odpadu <.>
Odpad můžete navážet 29.03.2020 od 8.00 hod za prodejnu potravin <,>
kde bude přebírán zástupcem určeným obcí <.>
<br> Nebezpečným odpadem se rozumí:
<br> - Obaly – obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito
látkami znečištěné
<br> - barvy
- olej a tuk
- autobaterie
<br> Budou odvezeny pouze odpady roztříděné podle druhu odpadu a v řádně
uzavřených obalech
<br>
Dále:
- elektrozařízení – lednice,mrazničky,televizory,monitory a zářivky <.>
<br> Zařízení musí být kompletní,tj.nesmí chybět žádné podstatné součásti
a nesmí být demontované
<br> - olej motorový a převodový bez příměsí a nečistot
- drobné baterie a monočlánky
<br> Odvážen bude pouze odpad a elektrozařízení pocházející z domácností! Odvoz se netýká
odpadů z podnikatelské činnosti.Dále nebude odvezen Azbest a asfalt
<br> Jiné druhy odpadu nebo elektrozařízení nebudou odvezeny <.>
<br>
<br>
<br> V sobotu 18.04.2020 od 9.00 do 11.00 hod.bude přistaven kontejner
na velkoobjemový odpad v areálu firmy Chemicor <.>

Načteno

edesky.cz/d/3596043

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Obrubce
18. 09. 2020
18. 09. 2020
18. 09. 2020
17. 09. 2020
16. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Obrubce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz