« Najít podobné dokumenty

Obec Velenov - Rozpočtové opatření 1/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření 1/2020
OBEC: Velenov,okres Blansko
<br> ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.1/2020
<br> PŘÍJMY
<br> 231 0031 3745 2321 9 000,00 příjem 2.části fin.příspěvku Nadace Partnerství
<br> 9 000,00
<br> VÝDAJE
<br> 3111 0,00 10 000,00 Mateřské školy
<br> 231 0031 3111 5339 10 000,00 fin.příspěvek MŠ Valchov
<br> 3613 50 000,00 0,00 Nebytové hospodářství
<br> 231 0031 3613 5171 -50 000,00 změna rozpočtové skladby roku 2020
<br> 2141 0,00 50 000,00 Vnitřní obchod
<br> 231 0031 2141 5138 50 000,00 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
<br> 6402 0,00 17 700,00 Finanční vypořádání minulých let
<br> 231 0031 6402 5364 17 700,00 vratka volby do Evropského parlamentu
<br> 6171 1 495 100,00 1 476 400,00 Činnost místní správy
<br> 231 0031 6171 5162 15 000,00 služby elektronických komunikací
<br> 231 0031 6171 5169 -33 700,00 změna rozpočtové skladby roku 2020
<br> 9 000,00
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> 231 31 8115 0,00 Zapojení přebytku hospodaření
<br> Zpracoval: XXXXX XXXXXXXXX v.r.Schváleno: starosta obce
<br> správce rozpočtu XXX XXXXXXX v.r <.>
<br> XX.XX.2020
<br> Rozpočtové opatření č.1/2020 bylo zveřejněno na internetových stránkách obce dne: 12.02.2020
<br> Oznámení o XXX kde jsou zveřejněná rozpočtová opatření za rok XXXX v elektronické podobě a kde je možno
<br> nahlédnout do jejich listinné podoby je na úřední desce vyvěšeno <.>
<br> § ÚZAU důvod
<br> Celkové zvýšení/snížení výdajů
<br> SU
<br> SU AU § pol ÚZ
zvýšení +
snížení -
<br> pol
<br> zvýšení +
snížení -
<br> rozpočet
celkem
<br> po změnách
§
<br> uprav <.>
rozpočet
<br> Celkové zvýšení/snížení výdajů
<br> zvýšení +
snížení -
<br> schvalený
rozpočet -§
<br> ÚZ důvodAU
<br> důvod
schval <.>
<br> rozpočet
<br> Zvýšení/snížení financování
<br> polSU
<br> schvalený
rozpočet -§
<br> rozpočet
celkem
<br> po změnách

Načteno

edesky.cz/d/3596024

Meta

Prodej   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velenov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz