« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Krupá (Mladá Boleslav) - Výroční zpráva obce Dolní Krupá za rok 2019 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Krupá (Mladá Boleslav).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva obce Dolní Krupá za rok 2019 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Dolní Krupá
Dolní Krupá 55,295 01 Mnichovo Hradiště
<br> Středočeský kraj
IČ: 00237698
<br> tel: 326 780 227,e-mail: obu.dolnikrupa@seznam.cz,datová schránka ID: 4nibs8z
<br>
<br>
<br>
<br> Výroční zpráva za rok 2019
o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu
<br> k informacím,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br>
<br> Ve smyslu ust.§ 18 zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění
<br> pozdějších přepisů (dále jen „zákon o informacích“),uveřejňuje obec Dolní Krupá výroční
<br> zprávu za rok 2019 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona o informacích:
<br>
<br>
<br> A.počet podaných žádostí o informace 1
<br> B.počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 1
<br> C.počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
<br> D.opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání
<br> zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti a přehled všech
<br> výdajů,které byly vynaloženy v souvislosti se soudním
<br> řízením
<br> 0
<br> E.výčet poskytnutých výhradních licencí,včetně odůvodnění 0
<br> F.počet stížností podaných podle § 16a zákona o informacích <,>
<br> důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich řešení
0
<br> G.další informace vztahující se k uplatňování zákona o
<br> informacích
0
<br>
<br> Obec a její orgány bezprostředně vyřizovaly další žádosti o informace jejich poskytnutím
<br> prostřednictvím telefonu,faxu,elektronické pošty a osobních jednání,které nejsou evidovány
<br> podle zákona o informacích <.>
<br>
<br>
<br> V Dolní Krupé dne 14.2.2020
<br> _________________________
<br> XXXXX XXXXXX,DiS <.>
<br> starosta obce
<br>
<br>
<br> Uveřejněno dne: 14.2.2020

Načteno

edesky.cz/d/3596020

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Krupá (Mladá Boleslav)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz