« Najít podobné dokumenty

Obec Sklené nad Oslavou - Záměr č.1/2020 Prodej majetku obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sklené nad Oslavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr_č.1_2020_Prodej_automobil.pdf
Obec Sklené nad Oslavou
<br>
<br> ZÁMĚR č.1/2020 –
<br> Prodej nepotřebného majetku automobilu Ford Transit
<br>
v souladu s ust.§ 39 odst 1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br>
<br> Obec Sklené nad Oslavou oznamuje svůj záměr,prodat níže uvedený majetek:
<br> AUTOMOBIL
Ford Tranzit 2.0 TDCi SPZ 3U5 5242
rok výrovy: 2001
ujeté kilometry: 183 784 km
6 míst
Pokročilá koroze,vhodné na náhradní díly <.>
<br> Podmínky podání nabídky – co musí obsahovat:
<br> a) nabídnutou kupní cenu
b) identifikační údaje zájemce:
<br>  fyzická osoba - jméno,příjmení,datum narození,adresa trvalého pobytu,telefonní nebo
emailový kontakt
<br>  právnická osoba - název,jméno a příjmení osoby zastupující,adresa sídla,IČ,telefonní nebo
emailový kontakt
<br> c) podpis zájemce
d) závazek zájemce uhradit vedle kupní ceny i veškeré náklady spojené s případným přepisem vozidla
včetně ekologického poplatku
<br>
<br> Při posuzování nabídek bude hodnotícím kritériem nejvyšší nabídnutá kupní cena.Pokud se u více
<br> zájemců bude shodovat nabídnutá kupní XXXX a termín podání nabídky,bude výběr určen losem <.>
<br>
<br> Občané se mohou po dobu 15-ti dnů od zveřejnění tohoto záměru vyjádřit a předložit své nabídky <,>
<br> návrhy nebo připomínky na adresu:
<br> Obecní úřad Sklené nad Oslavou
<br> Sklené nad Oslavou 85
<br> 591 01
<br>
<br> nebo na email: obec@sklenenadoslavou.cz
<br>
<br> Prohlídka automobilu je možná po dohodě na tel.: 603183557,776650636
<br>
<br>
<br> Zdenek Haller - starosta obce
<br> Sklené nad Oslavou
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zveřejněno na úřední desce obce Sklené nad Oslavou,i na úřední desce umožňující dálkový přístup
<br> dne 14.2.2020
<br>
<br> Sejmuto: dne 2.3.2020

Načteno

edesky.cz/d/3596011

Meta

Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sklené nad Oslavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz