« Najít podobné dokumenty

Obec Turovec - Oznámení o konání 26. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Turovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení
JIHOČESKÝ KRAJ
Mgr.XXXXX XXXXXXX
hejtmanka kraje
U Zimního stadionu XXXX/X
<br> 370 76 České Budějovice
<br>
<br>
<br>
identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČO: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
<br>
<br> České Budějovice 7.února 2020
<br>
<br>
<br> V souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,v platném znění
<br>
<br>
s v o l á v á m
<br>
<br>
26.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br>
na čtvrtek 20.února 2020 od 10:00 hodin <.>
<br>
<br>
Zasedání se koná ve velkém zasedacím sále
Krajského úřadu Jihočeského kraje,ul.U Zimního stadionu 1952/2 <,>
<br> České Budějovice,2.podlaží <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX,v.r <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha:
Návrh programu 26.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Stránka 2 z 3
<br>
<br>
<br>
Návrh programu 26.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
dne 20.února 2020
<br>
<br>
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 22.11.2019 do 30.1.2020
3.Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br> 4.Zpráva o vyřizování dotazů,podnětů a připomínek členů zastupitelstva kraje
5.Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR
<br> 6.Návrh odměn neuvolněných členů zastupitelstva v r.2020
<br> 7.Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků pro Kancelář ERDV
8.Informace o využití krizové rezervy JčK na řešení následků výbuchu bytového domu v obci Lenora dne 3.10.2019
<br> 9.Poskytnutí individuálních dotací v gesci Odboru kancelář hejtmanky
10.Návrh volby přísedících krajského soudu
<br> 11.Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec,a.s <.>,„Ekologizace a snížení energetické
<br> náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec,a.s.“ v rámci 146.výzvy OPŽP - kofinancování a předfinancování z
rozpočtu Jihočeského kraje,a zrušení usnesení č.196/2019/ZK-22
<br> 12.Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice,a.s <.>,„Zabezpečení krizovéh...

Načteno

edesky.cz/d/3596006

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Turovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz