« Najít podobné dokumenty

Obec Nenačovice - Prodej pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nenačovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

aukcni-vyhlaska-upr-5-2-2020.pdf
AUKČNÍ VYHLÁŠKA
O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ AUKCE č.120088
<br>
<br>
Článek I <.>
Označení vyhlašovatele a poskytovatele aukčního prostředí
<br>
Vyhlašovatel aukce:
Obec Nenačovice,IČ: 00509779
Se sídlem Nenačovice 59,266 01
Telefon: 725 021 331,E-mail: ou@nenacovice.cz
<br>
Poskytovatel aukčního prostředí:
1.Aukční s.r.o <.>,IČ: 06405193
se sídlem Jižní 2443,37010 České Budějovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích sp.zn.C 26664
<br>
<br> Článek II <.>
<br> Elektronická aukce
<br> Touto aukční vyhláškou vyhlašovatel aukce oznamuje dostupné informace rozhodné pro konání a
účast v elektronické aukci,kterou se rozumí postup směřující k vyhledání zájemců o nabytí předmětu
aukce do vlastnictví a zjištění jejich nabídek,realizovaný na základě požadavku vyhlašovatele aukce
prostřednictvím webového rozhraní poskytovatele aukčního prostředí <.>
<br> Aukce dle této vyhlášky není veřejnou dražbou ve smyslu zákona č.26/2000Sb <.>,o veřejných dražbách
v platném znění <.>
<br> Aukce je pořádána v českém jazyce <.>
<br> Bližší podrobnosti týkající se aukce jsou dostupné na internetových stránkách www.eaukcerealit.cz <.>
<br>
<br> Článek III <.>
Doba a místo konání elektronické aukce
<br>
Místo konání aukce: webový portál www.eaukcerealit.cz
<br>
Zahájení elektronické aukce: datum: 16.3.2020 čas: 16:00 hod <.>
Konec aukce: datum: 16.3.2020 čas: 16:20 hod <.>
<br> Pokud ze strany některého účastníka aukce bude učiněný příhoz v době kratší než pět (5) minut před
stanoveným koncem aukce,prodlužuje se automaticky doba konce aukce tak,že aukce skončí teprve
uplynutím pěti (5) minut od okamžiku učinění posledního příhozu <.>
<br>
<br>
<br> Článek IV <.>
<br> Označení a popis předmětu aukce
<br>
<br>
<br>
1.Předmětem aukce je prodej následujících nemovitých věcí:
<br> - pozemek p.č.77/13 o výměře 1228 m2
<br> - pozemek p.č.77/14 o výměře 1798 m2
<br> Vše v katastrálním území Nenačovice,kde státní správu katastru nemovitostí ČR
vykonává Katastráln...

Načteno

edesky.cz/d/3596002

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Nenačovice
18. 09. 2020
15. 09. 2020
15. 09. 2020
15. 09. 2020
15. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Nenačovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz