« Najít podobné dokumenty

Obec Nenačovice - Prodej pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nenačovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

aukcni-vyhlaska-upr-5-2-2020.pdf
AUKČNÍ VYHLÁŠKA
O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ AUKCE č.120088
<br>
<br>
Článek I <.>
Označení vyhlašovatele a poskytovatele aukčního prostředí
<br>
Vyhlašovatel aukce:
Obec Nenačovice,IČ: 00509779
Se sídlem Nenačovice 59,266 01
Telefon: 725 021 331,E-mail: ou@nenacovice.cz
<br>
Poskytovatel aukčního prostředí:
1.Aukční s.r.o <.>,IČ: 06405193
se sídlem Jižní 2443,37010 České Budějovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích sp.zn.C 26664
<br>
<br> Článek II <.>
<br> Elektronická aukce
<br> Touto aukční vyhláškou vyhlašovatel aukce oznamuje dostupné informace rozhodné pro konání a
účast v elektronické aukci,kterou se rozumí postup směřující k vyhledání zájemců o nabytí předmětu
aukce do vlastnictví a zjištění jejich nabídek,realizovaný na základě požadavku vyhlašovatele aukce
prostřednictvím webového rozhraní poskytovatele aukčního prostředí <.>
<br> Aukce dle této vyhlášky není veřejnou dražbou ve smyslu zákona č.26/2000Sb <.>,o veřejných dražbách
v platném znění <.>
<br> Aukce je pořádána v českém jazyce <.>
<br> Bližší podrobnosti týkající se aukce jsou dostupné na internetových stránkách www.eaukcerealit.cz <.>
<br>
<br> Článek III <.>
Doba a místo konání elektronické aukce
<br>
Místo konání aukce: webový portál www.eaukcerealit.cz
<br>
Zahájení elektronické aukce: datum: 16.3.2020 čas: 16:00 hod <.>
Konec aukce: datum: 16.3.2020 čas: 16:20 hod <.>
<br> Pokud ze strany některého účastníka aukce bude učiněný příhoz v době kratší než pět (5) minut před
stanoveným koncem aukce,prodlužuje se automaticky doba konce aukce tak,že aukce skončí teprve
uplynutím pěti (5) minut od okamžiku učinění posledního příhozu <.>
<br>
<br>
<br> Článek IV <.>
<br> Označení a popis předmětu aukce
<br>
<br>
<br>
1.Předmětem aukce je prodej následujících nemovitých věcí:
<br> - pozemek p.č.77/13 o výměře 1228 m2
<br> - pozemek p.č.77/14 o výměře 1798 m2
<br> Vše v katastrálním území Nenačovice,kde státní správu katastru nemovitostí ČR
vykonává Katastráln...

Načteno

edesky.cz/d/3596002

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nenačovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz