« Najít podobné dokumenty

Obec Ohaře - Výroční zpráva za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ohaře.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva za rok 2019
Obecní úřad Ohaře č.p.45 „ 281 30 OHARE
<br> VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019
<br> o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/19998b <.>,o svobodném přístupu k informacím
<br> Ve vykazovaném období roku 2019:
<br> 1.Počet podaných žádostí o informace.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1 2.Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti.<.>.<.>.<.>.O 3.Počet podaných odvolání proti rozhodnutí.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.O 4.Opis podstatných částí každého rozsudku soudu O 5.Výčet poskytnutých výhradních licencí.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> O 6.Počet stížností podaných v souladu s š 16a.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.O
<br> 7.Další informace,vztahující se k uplatňování tohoto zák.<.> 0
<br> Informace OÚ Ohaře poskytuje na úřední desce,dále na informačních tabulích umístněných na území obce Ohaře a na internetových stránkách www.ohare.cz <.>
<br> VOhařích12.2.2020 “_ % JÁ; „
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX starostka obce Ohaře
<br> OBECNÍ ÚŘAD OHARE

Načteno

edesky.cz/d/3595999

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ohaře      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz