« Najít podobné dokumenty

Obec Babylon - Program zasedání zastupitelstva obce Babylon dne 25. 2. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Babylon.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Zasedání zastupitelstva obce
se koná v pátek 25.02.2020
od 18:30 hod v kanceláři OÚ Babylon <.>
Všechna jednání zastupitelstva obce jsou veřejná - §93 odst.2 zákona č.128/2000 Sb.o obcích v platném znění <.>
Program zasedání je zveřejněn také v elektronické podobě na www.babylon-obec.cz <.>
<br> Program:
1.Zahájení,kontrola usnesení,určení ověřovatelů
2.Záměr na prodej části pozemku parc.č.9/6 v k.ú. Babylon,o výměře 1011 m2,ostatní plocha
3.Pokácení jasanu na pozemku parc.č.79/25 k.ú.Babylon
4.Dohoda o narovnání vzájemných vztahů po směně pozemků v areálu ATC Babylon
5.Smlouva o dílo na zpracování pasportu místních komunikací a Smlouva o dílo na zpracování pasportu svislého dopravního značení se společností PasProRea PD s.r.o <.>
6.Žádost o finanční příspěvek na realizaci „CONVOY OF REMEMBRANCE 1945 – 2020“ u příležitosti 75 výročí konce
2.světové války <.>
7.Novelizace obecně závazných vyhlášek obce Babylon
8.Podání žádosti o přeložení vedení distribuční soustavy NN na pozemku p.č.118/1,v k.ú.Babylon
9.Různé

Načteno

edesky.cz/d/3595997

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Babylon      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz